Nyheder fra Ebeltoft Golf Club

Ebeltoft Golf Club Logo

Generalforsamling – indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger med kr. 800,- årligt til kr. 6.700,-. For 2020 stiger kontingentet pr. 1. maj med kr. 400,- til kr. 3.350,-. Begrundelse: •Indtægtsnedgang pga. faldende medlemstal •Likviditetsbehov Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet forslag.