Nyhedsbrev – Status

De overordnede mål – bestyrelsen er enige om de overordnede mål, der skal navigeres efter, når arbejdsopgaverne udmøntes i praksis. Målene er:

At fastholde de eksisterende medlemmer
At rekruttere nye medlemmer
At øge antallet af sponsorer
At sikre en bæredygtig økonomi.
På bestyrelsesmødet den 11. Marts 2020 blev banens udvikling føjet til klubbens overordnede mål. I Henrik Jacobsens ideoplæg argumenteres overbevisende for en kompakt, bynær, naturskøn, afvekslende, klassisk golfbane for den voksne motionsspiller. Vejen mod målet indebærer små, mellem store og større forbedringer. Som prikken over i-et, skal der på sigt arbejdes med etableringen af et nyt hul 2 i skoven. Det vil gøre afstanden mellem de eksisterende huller 1 og hul 2 kortere, give mulighed for et nyt par 5 hul og fremme værdifuld fleksibilitet i banens brug. Vi støtter i bestyrelsen, at arbejdet med at få de nødvendige tilladelser fra Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen samt ansøgninger om økonomiske støtte fra fonde bliver indledt.

Corona epidemien – nedlukningen af Danmark i marts ændrede vores dagsorden radikalt. Med 98 medlemmer i aldersgruppen fra 60 til 69 år og 160 medlemmer i gruppen 70+ valgte vi, for at minimere smittespredning mest mulig, at følge Dansk Golf Unions anbefalinger. Resultatet af vores beslutning førte til en aflysning af DanSommer turneringen, ingen træning, lukning af banen og klubhuset. Nogle klager viste at beslutningen ikke var populær. En måned senere, i april sollys, er der efter lempelser i flere tempi, i tråd med DGUs anbefalinger, åbnet for spil på banen med færre restriktioner. Det er vi på medlemmernes vegne mega glade for.

Økonomien – vinterhalvåret har været en udfordring. Som ventet er antallet af medlemmer skrumpet, og sponsorindtægterne er markant lavere. Læg hertil færre indtægter fra greenfee spillere som følge af Corona epidemien. Det giver på indtægtssiden et minus på 209.907,49 kr. pr. 30. marts 2020. Mindre udgifter til maskiner, lønninger, administration, klubhus og ryttergård trækker den anden vej, og minimerer efter afskrivninger underskuddet pr. 30. marts 2020 til et minus på 10.784,95 kr. Det er ikke tilfredsstillende, men et acceptabelt resultat omstændighederne taget i betragtning.

Bestyrelsens to do liste – det vil kræve benhårdt arbejde at holde budgettet i 2020. Vi vil arbejde for at holde fast på de eksisterende medlemmer ved at være synlige og gå i dialog. Der skal findes nye veje til at få yderligere gang i Gittes og Henriks rekruttering af nye medlemmer, og med en særlig prioritering af virksomhedsbesøg vil vi forsøge at vinde tabte sponsorer tilbage og øge antallet af nye sponsorer. Arbejdet med at realisere banens langsigtede udviklingsmål skal forsætte. Sidst men ikke mindst er det et MUST, at holde budgetmålene for 2020 ved en stram styring af økonomien. Udfordringerne er store og vi modtager med kyshånd gode råd og ideer fra medlemmerne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Gøsta Knudsen