22. april 2020 – Kære klubmedlemmer

DGU kom i dag med nye muligheder for klubaktiviteter – gældende indtil den 10. maj, hvor DGU kommer med ny udmelding.

 

De nye muligheder er, at der kan afvikles klubber i klubben matcher og sponsormatcher.

Vi vender snarest tilbage vedr. de planlagte sponsormatcher, hvoraf den, der var planlagt til den 26. april tidligere er meddelt aflyst.

 

DGU skriver i dag, den 22.april:

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Deltagerne bør ankomme til golfbanen umiddelbart før aktivitetens påbegyndelse og køre hjem umiddelbart efter afsluttet aktivitet. For turneringer betyder det bl.a. at velkomst, præmieoverrækkelse og andre sociale samlinger ikke bør finde sted.
 2. Indtjekning, betaling, fælles informationer og resultatformidling bør foregå online.
 3. Registrering af scores bør foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller/markør og turneringsledelsen.
 4. Turneringsledelsen skal i turneringsbetingelserne definere hvorledes resultater kan indberettes så fysiske scorekort undgås. Det kunne fx være:
  1. Bruge GolfBox’ Spiller-scoreindtastning**
  2. SMS’e sit resultat til turneringsledelsen
  3. Tage billede af sit scorekort (som spiller selv har ført og markør mundtligt godkendt) og sende til turneringsledelsen
  4. Andre kreative løsninger
 5. Turneringer bør afvikles med løbende start så forsamling og ophold i klubben minimeres. Gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbudet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.
 6. Træningsfaciliteter anpasses i forbindelse med aktiviteten, så de generelle anbefalinger fortsat overholdes.

Brug evt. dette link som forklarer om spiller-scoreindtastning: ** https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/115011386868-Spiller-scoreindtastning-indtastn ing-af-scores-

Torsdagsheldagsherrene har deres første match i denne uge og Allan Steen vil gerne dele sin viden med andre vedr. brugen af golfbox og scoreindtastning.

 

Kontaktoplysninger til klubberne i klubben ligger på vor hjemmeside.

 

Bestyrelsen glæder sig over de nye muligheder og opfordre klubberne i klubben til at komme i gang og sætte egne turneringsbetingelser op i forhold til de muligheder der er skitseret af DGU.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard