Klubhusets drift og vedligehold

Propning af greens og verticalskæring af fairways