Velkommen som Prøvemedlem i Ebeltoft Golf Club

 

Ebeltoft Golf Club Logo

Vi byder dig hermed velkommen som prøvemedlem i Ebeltoft Golf Club.

Vi håber selvfølgelig, at du bliver så glad for at spille golf, at du vil fortsætte som fuldt medlem i klubben og nyde golfspillet, den smukke natur, og det gode fællesskab med ligesindede her i klubben i mange år.

Al begyndelse er svær, det gælder også golf, men vi har tilrettelagt et introduktionsforløb, der sikrer, at du lærer at ramme bolden, spille banen, kende reglerne og præsenteres for aktiviteterne i klubben. Så er det faktisk ikke så svært, og jo mere tid og energi du investerer i starten, jo nemmere er det, og jo bedre grundlag får du for at kunne udvikle dig som golfspiller.

Golf kan spilles af alle og på alle niveauer. Er du ung, sportstrænet og ambitiøs kan du blive elitespiller og komme på divisionsholdet. Er du bleven voksen og ser mere sport end du udøver, kan du blive en habil motionsspiller, ligesom de fleste af os andre, og få masser af frisk luft, motion, kammeratskab og spillemæssige udfordringer på dit niveau.

Introduktionsforløbet består af:

 1. Instruktion i golfsvingets grundlæggende teknik
 2. Instruktion i de forskellige typer af slag, der skal bruges i spillet
 3. Undervisning i golfreglerne og hensigtsmæssig adfærd på banen
 4. Undervisning i spillet på banen
 5. Deltagelse i begynderturneringer
 6. Orientering om klubben og dens aktiviteter
 7. Fuldt medlemskab
 8. Efterskole

 1. Instruktion i golfsvingets grundlæggende teknik

I golf taler vi om fulde slag, om indspilsslag, specialslag og putteslag. De fulde slag slås med forskellige køller, men teknikken er den samme for alle køller. Indspilsslag slås med afkortede udgaver af det fulde sving, specialslag slås med varianter af det fulde sving, mens puttning, hvor bolden trilles afsted, har sin egen teknik.

Instruktionen og din egen træning i det fulde svings teknik foregår på træningsbanen, også kaldet Driving Range. Den ligger tæt ved klubhuset, der slås fra måtter og træningsboldene, som det er gratis at bruge, ligger i en kasse på træningsbanen. Træningsboldene må kun bruges på træningsbanen.

Golfkøller låner du under hele prøvemedlemsskabet af klubben, så du skal bare være udstyret med tøj, som du kan bevæge dig i og sko, som du kan stå fast i.

Instruktionen varetages af klubbens træner og foregår som fællestræning. Du får en ugentlig lektion gennem hele prøveåret frem til 1. oktober. Man aftaler med træneren hvilken af dagene, der passer en bedst.

 1. Instruktion i Puttning, Indspil og Specialslag

Puttning. En vigtig del af spillet foregår på green, det tætklippede område omkring hullet. Teknikken i putteslaget er egentlig ikke særlig svær, men det er faktisk ikke så nemt at beregne og slå den rigtige længde i den rigtige retning, når greens ikke nødvendigvis er vandrette, så teknikken skal kombineres med en god fornemmelse.
Puttningen vejer så meget i spillet, at vi faktisk begynder den tekniske undervisning med puttning. Det foregår på Puttinggreenen, som ligger lige ved klubhuset. Her skal man bruge egne bolde, som du også låner af klubben under prøvemedlemsskabet.

Indspil.  De korte slag omkring green er næsten lige så vigtige som puttningen. Instruktionen og træningen heri foregår på Indspilsområdet ved klubhuset.

Specialslag.  Ude på banen har man været så venlig, at lægge nogle forhindringer for spillet i form af bakker, sandgrave, søer, træer, højt græs og lignende ubehageligheder. Der kræves undertiden nogle særlige slag for at komme fri af sådanne forhindringer, og sådanne specialslag får du selvfølgelig også instruktion i.

 1. Undervisning i golfreglerne og adfærd på banen

Golfregler. Golfreglerne er ret omfattende, fordi der kan opstå mange forskellige konfliktsituationer, når op til 4 personer spiller samtidig med hver sin bold i varieret terræn og i al slags vejr. Men kender man de relativt få, hyppigst anvendte regler, klarer man langt de fleste situationer.
Du får en regelbog, en lektion i de vigtigste regler og adgang til en on-line regelskole og en test.

Etiketteregler.  Da der er mange spillere på banen ad gangen, da man ikke altid har fuld kontrol over sine slag og da man også kan være lidt hård ved græsset, er det nødvendigt, at alle følger nogle regler for hensigtsmæssig adfærd på banen.
Du får også undervisning i disse etiketteregler, dels sammen med undervisningen i golfreglerne, dels når du kommer ud og spille på banen med en vejleder.

 1. Undervisning i spillet på banen

Lille bane. Når du efter 3-4 træningslektioner har fået lidt fornemmelse af teknikken, og træneren synes at tiden er inde, kommer du ud og spille nogle runder på en lille øvebane med 3 korte huller, en såkaldt Par 3 bane. Den ligger for enden af træningsbanen og her skal man bruge egne bolde. Man spiller 2-3 begyndere sammen med en øvet spiller som vejleder i spillets finesser. De første par gange spilles der kun 3 huller, men de følgende gange spilles der 3×3 huller, altså en 9 hullers runde.

I Prøvemedlemsskabet kan du frit spille på Par 3 banen, alene eller sammen med nogle holdkammerater, eller med en gammel spiller, som du måske kender. Du bør træne og spille jævnligt, og således, at du veksler mellem teknisk grundtræning på træningsbanen og banespil på Par 3 banen.

Inden du kommer ud at spille på den store bane, 18 hullers banen, skal du have bestået en regelprøve og en lille prøve på Par 3 banen. Sammen med en vejleder skal du have spillet tre 9 hullers runder, hvor du max. bruger 54 slag på hver runde.

Stor bane.  Du er nu klar til at komme ud på den store bane. Hullerne her er væsentligt længere end hullerne på Par 3 banen, men ellers er spillet det samme. Hvert hul har 2 eller 3 startsteder, såkaldte teesteder og du starter på det forreste teested, hvorfra hullet er kortest. Du skal spille 3×6 huller med din vejleder, og når vejlederen vurderer, at du griber spillet fornuftigt an, er du egentlig klar til også at spille på den store bane.

Men du skal nu vælge om du resten af sæsonen vil forblive som Prøvemedlem eller overgå til at blive Begyndermedlem eller Fuldmedlem.

Som Prøvemedlem kan du fortsat bruge alle træningsfaciliteterne, spille frit på den lille bane, få undervisning og låne udstyr.

Som Begyndermedlem får du yderligere frit spil også på den store bane. Du får nu et gult medlemskort, som er din Banetilladelse, og du bliver registreret i Golfbox, som er et on-line system, hvor du kan booke starttider.

Du kan også vælge at gå direkte fra Prøvemedlemskab til Fuldt medlemskab, se nedenfor i pkt. 7. Så skal du betale en andel af det fulde kontingent, svarende til det antal måneder, der er tilbage af sæsonen, som slutter 1,11.

Begyndermedlemskab.  Begyndermedlemskabet giver dig frit spil på Ebeltoft golfbane, men ikke adgang til at spille på andre baner. Først når du er blevet fuldt medlem af klubben, får du et DGU (Dansk Golf Union) kort, som giver adgang til at spille på de fleste baner i Danmark og resten af verden.

Men du er ikke udlært (det bliver man i øvrigt aldrig i golf); du skal stadig deltage i fællestræningen og selv træne. Det mest effektive er at bruge lige så megen tid på træningsbanen som ude på banen.

 1. Deltagelse i Begynderturneringer i Klub 37+

Når du er blevet Begyndermedlem eller Fuldmedlem, modtager du en opfordring til at tilmelde dig Klub 37+, som er en klub i klubben for begyndere og spillere med handicap 37 og derover. (Handicap er udtryk for spillestyrke, 0-54)

I denne klub spiller man 9 huller, normalt mandage 17.30 – 20.00. Du spiller sammen med en anden nybegynder og en erfaren spiller.

Du starter med at spille ud fra handicap 54 og så arbejder du dig stille og roligt ned i hcp. Matcherne afvikles i forskellige formater, så du bliver fortrolig med slagspil, stableford, foursome og hvad de nu ellers hedder. Efter spillet hygger man sig i klubhuset og en gang om måneden er der fællesspisning.

I slutningen af september måned afholdes der for alle begynderne en stor Afslutningsturnering med præmier, spisning og halløj.

 1. Orientering om klubben og dens aktiviteter

Undervejs i Introduktionsforløbet afholdes en orienteringsaften i klubhuset, hvor vi fortæller lidt om alting:
– golfspillets historie
– klubbens historie og organisation
– sekretariatet
– klubhusets funktion
– greenkeeperne og banepasningen
– medlemskab
– træning og undervisning
– anskaffelse af udstyr
– spil på andre baner
– Dansk Golf Union
– Handicapsystemet
– klubber i klubben
– Klub 37
– golfregler og etikette
– turneringer
– frivillige medhjælpere

Ebeltoft Golf Club

Golf Djursland - Ebeltoft Golf Club

 1. Fuldt medlemskab

Gennemførelse af hele introduktionsforløbet er dels en forudsætning for kunne blive fuldt medlem, dels din og vores ”garanti” for, at du har fået en ordentlig start på dit golfliv.

Du kan spille sæsonen færdig på dit Prøvemedlemskab eller dit Begyndermedlemskab, og så skal du tage stilling til, om du vil fortsætte som Fuldt medlem, hvilket vi selvfølgelig håber du vil.
Som Fuldt medlem kan du spille, når du vil, hele året og hele døgnet rundt. Du kan spille alene eller sammen med 2-3 andre. Du kan deltage i alle klubbens aktiviteter og turneringer, spille i en af klubberne i klubben, f.eks. tirsdagsdamerne eller torsdagsherrerne. Du kan spille dig på et af klubbens hold, der dyster regionalt eller nationalt med andre klubber, og du kan deltage i åbne turneringer i andre klubber. Og du får DGU kort, som giver adgang til at spille på andre baner.

Fuldt medlemskab opkræves halvårsvis pr. 1.11. og 1.5.

 1. Efterskole

Som nævnt er du ikke udlært efter din første golfsæson uanset hvor talentfuld og/eller flittig du måtte være. Derfor skal du på Efterskole.
Efterskolen er et tilbud om gratis fællestræning i år 1 efter at du er blevet fuldt medlem.

Praktiske oplysninger

Du låner køller og bolde gratis. Udstyret ligger i et rum i klubhuset.

I Sekretariatet kan du købe bolde, tees, handsker og andre småting. Ofte også brugte køller. Klubsekretæren hedder Gitte Skouboe og træffes på tlf. 88 91 33 44 eller mail: post@ebeltoft-golfclub.dk

I klubhuset findes café, kaffemaskine og mulighed for hyggeligt samvær før og efter spillet.

Velkommen i klubben
Bestyrelsen

Ebeltoft Golf Club klubhus