Bliv medlem i Ebeltoft Golf Club

Vi vil gerne gøre det nemt og attraktivt at blive medlem i Ebeltoft Golf Club og samtidig sikre en flexibel og gnidningsfri indgang til spillet og klublivet. Vi tilbyder derfor flere forskellige muligheder for at blive medlem. Her er en kort oversigt over mulighederne, de er uddybet nedenfor.

Se her nærmere om de forskellige former for medlemskaber:

1  Prøvemedlem
2  Fuldmedlem
3  Flexmedlem
4  Langdistancemedlem
5  Ungseniormedlem
6  Juniormedlem
7  Passivmedlem
8  Sommerhusspiller
9  Brug af træningsfaciliteterne alene
10 Klubber I Klubben

a

1  Prøvemedlem

Kunne du tænke dig at spille golf, så har vi i Ebeltoft Golf Club et godt tilbud, som giver dig mulighed for uforpligtende at prøve spillet inden du skal træffe beslutning om medlemskab, køb af udstyr mm.

Tilbuddet gælder for personer, både voksne og børn, som ikke tidligere har spillet golf.

Som Prøvemedlem låner du køller og bolde af klubben, får instruktion og frit brug af vores træningsfaciliteter i hele sæsonenen, som begynder primo april og slutter 1. november. Du starter med instruktion hos vores træner, øver dig lidt på vores træningsbane, får mere instruktion og spiller så nogle runder på vores lille begynderbane sammen med et ”gammelt” medlem. Efter lidt mere træning og spil og en regelprøve kommer du et par gange ud på den store bane med guide, og hvis det ser fornuftigt ud, får du Banetilladelse, og så er du egentlig klar til at spille golf.

Når du har fået Banetilladelsen har du 3 muligheder for at komme videre med dit golfspil:

 • Du kan fortsætte som Prøvemedlem resten af sæsonen med instruktion, lån af udstyr, brug af træningsfaciliteterne og spil på den lille bane.
 • Du kan blive Begyndermedlem og spille frit på hele vores anlæg, både den lille og den store bane og fortsat låne udstyr og få lidt instruktion. Begyndermedlemskabet gælder for resten af din prøvemedlemssæson. Det indebærer, at du kan bruge trænings-faciliteterne og får frit spil på både den lille og den store bane, og du kan spille sammen med andre begyndere i Klub 37, som er vores Begynderklub. Du kan fortsat låne udstyr og deltage i fællestræningen. Begyndermedlemskabet giver kun adgang til at spille på vores bane og i Begynderklubbens matcher. Hvis du vil ud at spille på andre baner eller deltage i klubbens officielle matcher skal du være Fuldmedlem af klubben.
 • Du kan blive Fuldmedlem af klubben, hvilket betyder, at du så også kan deltage i turneringer og spille på andre golfbaner. Hvis du ikke har valgt at blive Fuldmedlem i løbet af prøvesæsonen, skal du ved afslutningen af prøvesæsonen med udgangen af oktober afgøre, om du vil fortsætte som Fuldmedlem næste år, hvilket vi selvfølgelig håber, at du vil. Når du bliver Fuldmedlem skal du anskaffe dit eget udstyr, og spiller frit. Men efter en golfsæson er man ikke udlært i golf (det bliver man faktisk aldrig), derfor får du tilbud om gratis fællestræning i 1. år efter at du er blevet Fuldmedlem. Det kalder vi Efterskole.

2  Fuldmedlem

Hvis du er etableret golfspiller med DGU kort og vil være medlem i Ebeltoft kan du umiddelbart blive Fuldmedlem med alle rettigheder og straks begynde at spille på banen og deltage i klubbens liv.

Hvis du er begynder med DGU kort eller tilsvarende og har et registreret hcp på 45 eller derover eller intet hcp. skal du også være Fuldmedlem med alle rettigheder med det samme. Dit første års kontingent indeholder et tilbud om holdlektioner sammen med tilsvarende begyndere.

Hvis du er begynder og har spillet lidt, men ikke har fået Banetilladelse, DGU kort, eller tilsvarende skal du også være Fuldmedlem med det samme. Du kan bruge træningsfaciliteterne og spille frit på den lille bane, men du opnår først fulde spillerettigheder og DGU kort, når du har fået Banetilladelse hos os. Banetilladelsen får du gennem et individuelt tilrettelagt kursus, som er indeholdt i dit første års kontingent. Det omfatter holdlektioner og en spille- og regelprøve.

Som Fuldmedlem med DGU kort:

 • Frit spille på banen og bruge træningsfaciliteterne med gratis træningsbolde.
 • Stemmeret på generalforsamlingen
 • Valgbar til tillidsposter
 • Deltage i klubbens Turneringer mod betaling af turneringsfee
 • Blive medlem af en Klub i Klubben
 • Blive medlem af Mer Golf med frit spil på 3 andre baner
 • Spille på andre baner
 • Spille på klubbens hold i Regionsgolf og Divisionsgolf
 • Invitere en gæst til at spille for kr. 200 i Greenfee

Kontingentet er helårs og dækker perioden 1.11.- 31.10., men opkræves halvårsvis 1.11. og 1.5.a

 3  Flexmedlem

Hvis du er etableret golfspiller med DGU kort, men kun spiller sporadisk, kan du blive Flexmedlem. Vilkår for Flexmedlemsskab:

 • Spilleren skal have DGU kort,  Banetilladelse eller tilsvarende.
 • Medlemskabet giver ret til at benytte klubbens træningsfaciliteter: puttinggreen, indspilsgreen, driving range med gratis træningsbolde, og par 3 banen, samt klubhuset.
 • Medlemskabet giver ret til at spille på klubbens 18 hullers bane mod betaling af FULD greenfee.
 • Medlemskabet giver ret til at deltage i klubbens turneringer mod betaling af turneringsfee og FULD greenfee
 • Medlemskabet giver adgang til at deltage i Klubber i Klubben mod betaling af deltagergebyr og FULD greenfee.
 • Medlemskabet giver ikke ret til at deltage i Dansk Golf Unions (DGU) turneringer, herunder Regions-og Divisionsturneringer
 • Medlemskabet giver ret til DGU kort med anmærkning (F)
 • Medlemskabet (DGU kortet) giver adgang til spil på andre klubbers baner, hvis den pågældende klub tillader det.
 • Fleksmedlemmer har ikke krav på at få rabat i forbindelse med greenfee samarbejder, som EGC har indgået.
 • Fleksmedlemmer kan ikke benytte greenfee-billetter fra EGC eller andre klubber.
 • Medlemskabet giver stemmeret på klubbens generalforsamling, og valgbarhed til klubbens bestyrelse og udvalg.

4  Langdistancemedlem

Hvis du er fuldt medlem af en anden golfklub (hjemmeklubben) og har bopæl udenfor Syddjurs Kommune, kan du blive Langdistancemedlem hos os. Som langdistancemedlem kan du:

 • Spille frit på banen og bruge træningsfaciliteterne med gratis træningsbolde
 • Deltage i klubbens Turneringer (undtagen klubmesterskaber) mod betaling af turneringsfee
 • Blive medlem af en Klub i Klubben
 • Ikke spille på klubbens Regions- og Divisionshold

5  Ungsenior (19-25)medlem

Hvis du er mellem 19 og 25 år kan du blive ungsenior medlem, og enten begynde som Prøvemedlem eller Fuldmedlem, hvis du opfylder de respektive kriterier.a

6  Juniormedlem

Hvis du ikke er fyldt 19 år kan du blive Juniormedlem og enten begynde som Prøvemedlem eller Fuldmedlem, hvis du opfylder de respektive kriterier. Der er gratis fællestræning.

a7  Passivmedlem

Som Passivmedlem kan du bruge klubhuset og træningsfaciliteterne, herunder Par 3 banen. Du skal ikke betale for træningsbolde, og du kan ikke spille på den store bane, og medlemskabet giver ikke ret til at spille på andre baner. Medlemskabet giver ikke stemmeret eller valgbarhed.a

8  Sommerhusspiller

Hvis du er fuldt medlem af en anden golfklub, men tilbringer en del tid i sommerhus i Ebeltoft kan det måske, i stedet for at være Langdistancemedlem, betale sig at købe et greenfee klippekort til 10 eller 20 runder. Kortet gælder i 12 måneder og er ikke personligt.

9  Brug af træningsfaciliteterne alene

Vores træningsfaciliteter består af puttinggreen, indspilsgreen, driving range og en 3 hullers Par 3 Bane. Du kan frit bruge puttinggreen og indspilsgreen. Hvis du vil bruge driving range skal du betale for træningsbolde. Hvis du vil bruge alle træningsfaciliteterne hyppigt, kan det måske betale sig at blive Passivmedlem eller Flexmedlem.

10 Klubber I Klubben

Når du er medlem har du mulighed for at melde dig ind i de forskellige Klubber I Klubben

Hvis du har spørgsmål om medlemskaberne, så kontakt klubbens Sekretariat eller klubbens Formand.