Klubbens bestyrelse

Klubbens generalforsamling udgør den højeste myndighed, hvor medlemmerne samles for at træffe vigtige beslutninger. Her vælges også en bestyrelse, der skal lede klubben og varetage medlemmernes interesser.

Bestyrelsen består af fem dedikerede medlemmer, valgt for en periode på to år ad gangen. Ud over de fem medlemmer vælges der også én suppleant, som arbejder tæt sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at sikre kontinuitet i ledelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvilket betyder, at formanden vælges af bestyrelsen blandt dens egne medlemmer.

Bestyrelsens ansvarsområder er omfattende og afgørende for klubbens trivsel:

  1. Økonomi: Bestyrelsen håndterer den overordnede økonomi og sikrer, at klubbens midler anvendes effektivt og ansvarligt.
  2. Personale: Ansættelse og ledelse af klubbens personale er en central opgave. Bestyrelsen arbejder for at skabe et positivt arbejdsmiljø og støtte klubbens ansatte.
  3. Drift: I samarbejde med klubbens personale, frivillige og mange udvalg, planlægger bestyrelsen klubbens daglige drift og aktiviteter.

Bestyrelsen mødes efter behov, typisk mindst én gang om måneden. Klubbens forskellige udvalg arbejder tæt sammen med bestyrelsen og refererer direkte til den. Sammen skaber de rammerne for en aktiv og engageret klub, hvor medlemmernes interesser er i fokus.