Læs nedenstående tekst omkring det nye handicapsystem og klik evt. på billedet for at få alle detaljer med 🙂

 

WHS
World Handicap System

1. januar 2021 overgår alle danske amatør golfere til det nye World Handicap System, i dansk tale Handicapsystemet!.

Idéen med det nye handicapsystem er, at alle golfspillere dermed får et handicap, som viser den aktuelle spillestyrke og samtidig sikrer, at alle møder hinanden med et retfærdigt handicap.

Alle golfspillere er blevet opfordret til at aflevere så mange scorekort, som muligt. Årsagen til det er at spillehandicappet pr. 1 januar udregnes som et gennemsnit af de 8 bedste scores ud af de sidste 20 afleverede scores.
Det kan måske bekymre mange, men der er heldigvis indbygget nogle stopklodser, som sikrer, at handicappet ikke eksploderer. Stopklodserne er hhv. Caps og 365 dages reglen.

Caps er delt op i 2. Low caps og High caps. Når gennemsnitsscoren beregnes og det nye handicap skal beregnes så sikrer Low cap at hvis handicappet skal reguleres med imellem 0 og op til 5, så reguleres handicappet med 3 samt halvdelen af reguleringen mellem 3 og 5. High cap sikrer, at handicappet ikke kan stige med mere end 5 slag.

Den anden sikkerhedsventil er 365 dages reglen. Low og High caps reguleres altid ud fra det lavest spillede handicap de sidste 365 dage. Dermed sikres, at handicappet aldrig kan stige mere end det laveste spillede handicap i de sidste 365 dage + 5 slag.

 

Det nye handicapsystem.pdf