a

Opgavebeskrivelse og aktivitetsplan for områderne:

Ledelse, Repræsentation, Økonomi, Administration, Personale og KiK.

Opgaverne i området:

1     Overordnet ledelse og repræsentation
2     Ledelse af bestyrelsens arbejde
3     Styring af klubbens økonomi
4     Sikre effektiv administration
5.    Varetage personaleansvaret
6.    Varetage kontakten til Klubberne i Klubben

Aktiviteter i opgave 1:   Lede og repræsentere klubben

1.1   Lede generalforsamlingen og andre væsentlige møder og arrangementer
1.2   Repræsentere klubben overfor kommunen og andre samarbejdspartnere
1.3   Repræsentere klubben overfor andre klubber, DGU og regioner
1.4   Forestå greenfeebilletbytning, greenfeeaftaler og andre samarbejdsaftaler

Aktiviteter i opgave 2:    Ledelse af bestyrelsens arbejde

2.1   Sikre udpegning af ansvarlige for drift og udvikling af arbejdsområderne i klubben.
2.2   Indkalde og lede bestyrelsens møder
2.3   Sikre et dækkende referat af møderne og information til medlemmerne
2.4   Sikre at bestyrelsens beslutninger udføres.

Aktiviteter i opgave 3:    Styring af klubbens økonomi

3.1   Forestå budgetlægning i samarbejde med kassereren og de områdeansvarlige
3.2   Sikre budgetopfølgning og nødvendige justeringer i budget og/eller forbrug
3.3   Forestå likviditetsstyring sammen med kassereren
3.4   Samarbejde med revisionen, banken og andre långivere
3.5   Sikre tilstrækkelig forsikringsdækning
3.6   Sikre et fyldestgørende bogholderi og regnskab.

Aktiviteter i opgave 4:    Sikre effektiv administration

4.1   Fastlægge Sekretariatets opgaver, bemanding og kontor-og åbningstid
4.2   Fastlægge procedurer for postfordeling, postbesvarelse og arkivering

Aktiviteter i opgave 5:    Personaleansvar

5.1   Sørge for udarbejdelse af stillingsbeskrivelser, arbejdsvilkår og ansættelseskontrakter
5.2   Ansætte og afskedige medarbejdere
5.3   Gennemføre MUS og sikre udarbejdelse af APVer og opfølgning på aftaler.

Aktiviteter i opgave 6:    Klubber i Klubben

6.1   Fastlægge klubbernes rettigheder og forpligtelser
6.2   Sikre information til og fra klubberne, bla.a. ved 2 årlige møder med klubformændene

Opgavebeskrivelse og aktivitetsplan for området:

Markedsføring og PR

Opgaverne i området:

1     Markedsføre golfklubben generelt.
2     Markedsføre åbne turneringer
3     Markedsføre Pro-Am en
4     Markedsføre særlige aktiviteter i klubben
5.    Markedsføre Mer`golf
6.    Markedsføre hverveaktiviteter

Aktiviteter i opgave 1:    Markedsføre golfklubben generelt

1.1   Udsende pressemeddelelser til lokale medier om alle ”interessante” aktiviteter i klubben
1.2   Deltage på messer, udstillinger, events
1.3   Deltage i PR relevante initiativer
1.4   Udarbejde og markedsføre særlige greenfeegæstetilbud

Aktiviteter i opgave 2:   Markedsføre åbne turneringer

2.1   Udsende invitationer til vores åbne turneringer til naboklubberne.
2.2   Udsende invitation til vores åbne turneringer til Golfringens medlemmer (spillerne)
2.3   Få medlemmerne til at dele invitationerne på Facebook.

Aktiviteter i opgave 3:   Markedsføre Pro-Am i samarbejde med Pro-Am udvalget

3.1   Udsende pressemeddelse til aviser, Østjylland Radio, TV- Østjylland, håndplukke en journalist
3.2   Fotografere deltagende hold
3.3   Udsende resultatet med fotos og særlige hændelser
3.4.  Sikre information på Hjemmesiden og Facebook

Aktiviteter i opgave 4:   Markedsføre særlige aktiviteter i klubben

4.1   Pressemeddelelse om matchresultater med vinderfoto
4.2   Pressemeddelelse om regionsgolf
4.3   Pressemeddelelse om hole in one, ny bestyrelse, større baneændringer,  etc.

Aktiviteter i opgave 5:  Markedsføre Mer´golf

5.1   Opfordre vore medlemmer til at tilmelde sig Mer`golf
5.2   Særlige tilbud til Mer´golf medlemmer (spillerne)

Aktiviteter i opgave 6:  Markedsføre hverveaktiviteter i samarbejde med Begynderansvarlig

6.1   Markedsføre lokalt DGUs hvervekampagner såsom Golfens Dag og Spil med Dag.
6.2   Markedsføre Fyraftensgolf
6.3   Markedsføre Slagtilbud og andre hverveaktiviteter

Opgavebeskrivelse og Aktivitetsplan for området:

 Turneringer

Opgaverne i området:

1     Udarbejde årets turneringsprogram.
2     Udarbejde og vedligeholde propositioner for hver turnering
3     Finde og instruere turneringsledere
4.    Finde turneringssponsorer og præmier i samarbejde med den sponsoransvarlige
5.    Sørge for information om og tilmeldingsliste til hver turnering
6.    Sørge for at klubben har en uddannet dommer
7.    Organisere Regions- og Divisionsgolf
8.    Bistå ved Pro-Am, DGU turneringer og lignende

Aktiviteter i opgave 1:    Udarbejde årets turneringsprogram

1.1   Sørge for et varieret og jævnt fordelt turneringsprogram.
1.2   Sikre at programmet ikke kolliderer med externe turneringer
1.3   Publicere turneringsprogrammet

Aktiviteter i opgave 2:   Udarbejde og vedligeholde propositioner for hver turnering

2.1   Gennemgå de generelle matchbetingelser.
2.2   Gennemgå propositionerne for hver turnering.
2.3   Sikre at matchbetingelser og propositioner ajourføres og gemmes.

Aktiviteter i opgave 3:    Finde og instruere turneringsledere

3.1   Finde 2 turneringsledere til hver turnering
3.2   Sikre at turneringsleder er bekendt med matchbetingelser og turneringspropositioner
3.3   Sikre at turneringsleder laver pressemeddelelse i samarbejde med markedsføringsansvarlige
3.4   Vedligeholde turneringsledermanual

Aktiviteter i opgave 4:   Finde turneringssponsorer og aftale reklame og præmier

4.1   Forny eksisterende aftaler
4.2   Finde nye, hvis der mangler nogen.
4.3   Aftale reklame og præmier.

Aktiviteter i opgave 5:   Sørge for information om og tilmeldingsliste til hver turnering

5.1   Ekstern information om åbne turneringer tilrettelægges med markedsføringsansvarlige
5.2   Information på hjemmesiden og Facebook og tilmelding på golfboks og liste i klubhuset

Aktiviteter i opgave 6:  Sørge for at klubben har en uddannet dommer.

6.1   Klubben har pt. en uddannet dommer.
6.2   Finde en aspirant til at gennemgå uddannelsen

Aktiviteter i opgave 7:  Organisere Regions- og Divisionsgolf

7.1   Sikre tilmelding af hold
7.2   Sikre holdkaptajner.
7.3   Fastlægge udtagelseskriterier
7.4   Fastlægge vilkår for deltagelse