30. april 2020 – Kære klubmedlemmer

DGU har i dag meddelt justerede anbefalinger der betyder:

  • At vi går tilbage til almindelige tidsintervaller så snart det er muligt, uden at mange allerede bookede tider annulleres.
  • At det er muligt at lukke igennem, når der holdes behørig afstand
  • At man må være mere en 1 person i bagrummet, når der holdes behørig afstand

Bestyrelsen anbefaler at man bruger et jern til at ringe med klokken på hul 2, 5 og 6 og at man husker at slette en booket tid, hvis man ikke går ud, så andre har mulighed for at booke tiden.

Banetoilettet er lukket, da rengøringen er sendt hjem under lukningen af klubhuset for at spare penge og åbning af banetoilettet kræver grundig rengøring flere gange om dagen.

Ibrugtagning af bænkene ude på banen tillades, begrundet i de kortere tidsintervaller og at vinken igennem vil give venten. Forudsat at der holdes behørig afstand

 

Vedrørende sponsormatcher

Vi gennemfører de planlagte matcher, hvis sponsoren accepterer at det kan være med begrænsninger, – begrænsninger vi håber lempes efter den 10. maj.

  1. maj afholdes Hos Walter match – enten med enkeltstart eller med gunstart, så I opfordres til at tilmelde Jer matchen, hvor vinderne efterfølgende selv skal afhente præmierne hos Christian / Hos Walter, Stockflethsvej 13, 8400 Ebeltoft., hvis klubhuset er lukket. Der vil være baneservice under matchen.

Mere information om Hos Walter matchen kommer efter næste udmelding fra DGU, der forventes 10. maj.

Den 17. maj er også planlagt Pokaldag. Pokaldagen flyttes til en senere match, så pokalerne kan blive overrakt til vinderne i klublokalet.

 

Husk

Alle bestyrelsesreferater ligger på hjemmesiden under Klubben

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

 

 

Baneinformation

 

Midlertidig lokal regel for urevne bunkers
Da der pt. ikke er river i bunkers, og det kræver lidt omhu at glatte efter sig med skoene eller jernet har DGU tilladt følgende midlertidige lokal regel:

Hvis bolden ligger i en bunker i et urevet område, må spilleren enten droppe fri af det urevne område uden straf indenfor 1 køllelængde i bunkeren, ikke nærmere flaget, eller droppe ud af bunkeren på flaglinien med 1 straffeslag.
Lempelse er ikke tilladt, hvis det kun er spillerens stance, der er generet af det urevne område.

Denne midlertidige lokal regel træder i kraft fra fredag morgen d.1.maj og gælder indtil den ophæves.

 

Halv-røde pæle på hul 14.
Som tidligere meddelt er et område i højre side af fairway på første halvdel af hul 14 markeret af nogle grå-røde pæle. Området har dårlig græsvækst, da vejen tidligere gik der. Hvis bolden ligger indenfor det markerede område skal den spilles, men lejeforbedring (placering af bolden) er tilladt inden for en køllelængde, men ikke nærmere hullet.

 

Nyslåede områder
Vi er nu begyndt at tilså nogle af de områder, hvor der er lavet anlægsarbejder i vinter.
Der er/bliver sået på skråningerne bag green 18, på skrænten efter teestederne på hul 1 og bag den nye fairwaybunker på hul 1. Der i øvrigt også sået på skrænten i højre side af træningsbanen.
Disse nytilsåede områder er markeret med een blå pæl med sort top. Det betyder som sædvanlig, at bolden ikke må spilles fra området, men skal droppes fri uden straf. Gå så lidt som muligt i det nysåede, rag bolden ud med et jern.

Inden så længe (medmindre der igen kommer nattefrost!) vil der blive lagt rullegræs på 1. gul tee, 4. green-side, 11. nyt gul tee og 12. gul tee.

 

Trafik skilte
Forskellige steder på banen f.eks. ved 8. green og 18. green er der sat nogle små skilte, der viser hvilken vej spillerne skal gå. Disse trafikskilte er ikke sat for at genere greenkeepernes klipning, men for at forhindre at spillertrafik slider græsset ned, så der opstår dårlige lejer på steder, hvor bolden skal spilles med delikatesse.
Det er måske vigtigt for nogle, at negligere anvisningerne for at spare 20 skridt af de 8.803 skridt, man bruger på en runde, men det kunne jo også være vigtigt at spare et slag eller to.
Når pegefingeren nu er løftet: man tager ikke prøvesving på de hårdt prøvede teesteder, og man trækker ikke sin vogn igennem det sårbare område mellem bunker og green. Formålet er selvfølgelig dels at gøre livet besværligt for golfspillerne, dels at sikre nogle gode spilleflader.

 

Baneformanden

Henrik Jacobsen