I lighed med de gradvise åbninger, der kommer i samfundet i øvrigt anbefaler DGU nu, at der åbnes for flere muligheder for spil på golfbanerne, Lempelserne giver nu mulighed for at spille tre- og firebolde, bruge træningsfaciliteterne, få undervisning og åbne for greenfeespillere.

På den baggrund har bestyrelsen nu opstillet følgende regler for spillet i Ebeltoft Golf Club. Reglerne er en kombination af de hidtil gældende begrænsninger og de nye lempelser.

Reglerne gælder fra torsdag morgen den 16. april og i første omgang indtil den 10. maj hvor DGU vender tilbage med eventuelle ændringer.

Spillet på banen
1       Banen er åben både for medlemmer og greenfeespillere, herunder Mer-Golfere

2       Der må spilles 1, 2, 3 og firebolde

3       Der er 10 min. mellem hver start. Starttid skal bookes på Golfbox men ikke bekræftes. Ankom først til klubben 10 min før din starttid.

4       Der må kun startes fra hul 1. Gå først frem til 1. tee og øvrige teesteder, når holdet foran har forladt teestedet

5       River i bunkers er fjernet. Sandet glattes ud med jernet eller skoene

6       Flagstængerne må ikke tages op. Bolden er i hul, når en del af bolden er under greenens overflade

7       Det er ikke tilladt at vinke/gå igennem, heller ikke på hul 15. Hvis et hold sakker bagud, skal man samle op og gå frem så intervallerne bevares. Langsomme/nye spillere anbefales at gå i en 2 bold.

8       Brug af buggy, også udlejningsbuggierne* er tilladt for 2 personer fra samme husstand; ellers kun en person og en bag. Man sørger selv for afspritning af rat og greb på buggierne.

9       Alle turneringer, også i Klub i Klubberne er fortsat suspenderet.

10     Der er ingen scorekort. Scorekort kan udskrives fra hjemmesiden. Handicaps vil blive reguleret efter scores, der indberettes elektronisk

11     Banetoilettet er lukket. Klubhustoiletterne er også lukkede

12     Boldvaskere, bænke, og skraldespande må ikke bruges. Tag dit affald med hjem.

*Udlejningsbuggy kan ikke forhåndsbestilles. I nøgleskab i bagrummet hænger nøglerne til buggierne, hvis der er en nøgle kan buggien tages i brug mod betaling af kr. 200 (kr. 250 for greenfeespillere) til mobilpay nr. 3035 8515 – angiv buggy nr. og dit DGU nr. Husk at hænge nøglen på plads igen.

Træningsfaciliteterne
1       Puttinggreen er åben. Der må kun være 5 spillere ad gangen. Kun egne bolde.

2       Indspilsgreen er åben. Der må kun være 3 spillere ad gangen. Kun egne bolde.

3       Træningsbanen (Driving Range) er åben. Der er 6 udslagspladser/måtter. Heraf er en permanent reser-veret til træneren. Hvis der ingen ledige pladser er, må man ikke opholde sig på træningsbanen.
Man må træne max. 30 min. hvis der ikke er nogen ledige måtter.
Medbring din egen spand til bolde, eller brug din medbragte håndsprit på klubbens spande.

4       Par 3 banen er lukket på grund af omlægning

5       Opvarmning på træningsfaciliteterne inden spil skal ske umiddelbart inden man starter ud på banen

6       Hvis man kun vil træne, går man direkte til træningsstedet og efter træningen direkte hjem

 

Undervisning

1       Undervisningen hos Henrik Jacobsen genoptages fra søndag den 19. april.

2       Der er individuel undervisning og undervisning for hold på max 4 spillere.

3       Træningstimer bestilles på hjemmesiden under PRO

4       Efterskoleeleverne får direkte besked.

5       Der var planlagt en række hvervearrangementer i april og maj for grupper. Vi håber, at de kan finde sted i slutningen af maj. Vi forsøger indtil da at hverve nye spillere enkeltvis. Har I emner til nye med-lemmer, så kontakt Gitte Sejersen eller Henrik Jacobsen.

Klubhus

1       Klubhuset er fortsat lukket. Sekretariatet er lukket, men Gitte arbejder og kan kontaktes pr. tlf. eller mail

2       I bagrummet må der kun være en person ad gangen. Døren skal være åben hele dagen igennem.

3       Terrassemøblerne må ikke bruges.

4       Blæsepistol og vask må ikke bruges/er lukket.

5       Forlad banen og klubhusområdet umiddelbart efter spillet

Alle disse regler har til formål at muliggøre golfspil så tæt på det normale som muligt, når vi samtidig skal holde afstand, undgå fysisk kontakt med hinanden, undgå at samles i grupper og undgå at røre ved de samme ting.

Vi gør opmærksom på, at ændringen af starttidsintervallet vil medføre, at allerede bookede starttider torsdag den 16.4.og frem annulleres. Nye starttider til torsdag og frem kan bookes fra onsdag den 15. april.

Bestyrelsen

Jette Glargaard