Brug af måtte er nu obligatorisk.

Da fairways for årstiden er usædvanlig bløde på grund af den megen regn, slås der nemt store og dybe tørv op, når bolden spilles direkte fra fairway. Disse tørv falder fra hinanden, gror ikke fast igen og har også svært ved at blive liggende til beskyttelse af såret.

Derfor har bestyrelsen efter anbefaling fra greenkeeper og baneformand besluttet, at det er obligatorisk at bruge måtte ved slag fra fairway med virkning fra lørdag d. 14. december og indtil videre.

Brug af måtte medfører, at handicaps ikke kan reguleres, men man kan udmærket i interne matcher aftale at deltagernes handicaps midlertidigt og internt reguleres efter de resultater, der opnås i disse matcher. Når der så igen spilles uden måtte, vender man tilbage til det officielle handicap, som man havde før måttetvangen.

Bestyrelsen                                                                                                                                    12.12.19