Kære banehjælpere

I har endnu en gang leveret et årsværk til klubben ved jeres frivillige arbejdsindsats på banen. Det er sammen med greenkeepernes store arbejde årsagen til, at vi, trods vores begrænsede midler, år efter år kan fremvise en stadig mere velplejet og velordnet golfbane.

I møder op uge efter uge og laver rutinemæssigt og ufortrødent jeres arbejde. I brokker jer ikke over at det regner for meget eller for lidt, så græsset er svært at klippe. I klager ikke over at buggien for 117. gang sætter ud, eller at flymoen, eller boldopsamleren ikke vil starte, eller at der ikke er mere benzin. Hvis I alligevel en enkelt gang mumler lidt om de forp….. maskiner, så er det med god ret.

I kommer også beredvilligt, når der indimellem skal rulles græs ud, bygges skure, fældes træer, repareres stier, graves i skrænter, fjernes terrasseværn, samles sten i bunkers og flyttes huller, og mange andre ting, som måske kan synes små, men som ofte er mere arbejdskrævende og mere betydningsfulde for helheden, end de lyder.

Kære banehjælpere, tak for jeres indsats. Den aftvinger ros og respekt, og den bliver ikke mindre vigtig i de kommende år med en stram økonomi i klubben.

Sjakbajsen

PS:  Fristen for at melde fra til arbejdet i 2020 udløb lillejuleaften!