Kære gæstespiller!

Hvis din hjemmebane er lukket på grund af vand, og du hellere vil spille golf end vinterbade,
så kom til Ebeltoft.
Vores bane er tør og spilbar overalt, både på greens og i roughen!