Vedr. generalforsamling 29.1.2024.

22.1.2024

I forbindelse med afholdelsen af generalforsamling på mandag, den 29.1.2024 i Fregatten Jyllands Auditorium kl. 19.00, kan vi oplyse, at der ikke er kommet forslag fra klubmedlemmer til behandling på generalforsamlingen

Til dagsordenens punkt 6 – Forslag fra Bestyrelsen

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring – forslag til ændret indhold af vedtægternes § 12:

  • 12

Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Følgende tekst udgår – Klubbens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

 

  • 12

Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober.

Ny tekst – Klubbens regnskab skal være påtegnet med en review erklæring af den på generalforsamlingen valgte revisor inden den 31. december og derefter være tilgængelig på klubbens hjemmeside senest samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

 

Til Dagsordenens punkt 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen:

At Lone Mølgaard Christensen, Michael Rosleff og Allan Visti Steen vælges til bestyrelsen

At Susanne Eidorff Rasmussen genvælges som suppleant til bestyrelsen

 

Til Dagsordenens punkt 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at (National Revision, Randers) (nu en del af Grant Thornton Randers) Grant Thornton Randers genvælges som Ebeltoft Golf Clubs revisor.

 

Bestyrelsen