Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 29.1.2024

Ebeltoft, 11. januar 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Hermed indkaldes alle medlemmer i Ebeltoft Golf Club til ordinær generalforsamling mandag, den 29. januar 2024, kl. 19.00 i Auditoriet ved Fregatten Jylland.

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent i.h.t Betalingsregulativet

6. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Vedr. punkt 6: Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsens mail: post@ebeltoft-golfclub.dk i hænde senest 8 dage før – dvs. senest søndag, den 21.01.24 kl. 19.00.

Vedr. punkt 7: På valg og som ikke ønsker genvalg er Gitte Sejersen, Jacob Rosendahl og Jette Glargaard – suppleant Susanne Eidorff ønsker genvalg.

Stemmeret i henhold til vedtægterne. (Et medlem kan max. medbringe 1 stk. fuldmagt)

Regnskab og budget lægges op på klubbens hjemmeside og forslag fra både bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside fra den 24.01.24.

 

Ebeltoft Golf Club

Bestyrelsen

 

Måske den hyggeligste bane i hele Danmark❤️