18.12.2023 – Glædelig jul & godt nytår – Vintergolf – Nyansættelse – Generalforsamling

Banen og vejret

Vi har haft en periode med hård frost, så nu kan banen spilles forhåbentlig i lang tid uden at blive lukket på grund af vejret – dog er der spilleforbud ved rimfrost.

 

Nyansættelse

Vi har ansat en erfaren greenkeeperassistent der starter 1. marts 2024 i stedet for Troels.

Ralph, vor chefgreenkeeper, afholder ferie og afspadsering når det er muligt de næste måneder.

 

Cafe To

Holder lukket frem til den 24 januar – dog må du gerne kontakte Café To på 7178 1006, hvis der er ønsker til bespisning/mad ud af huset i perioden.

 

Pro Kennet Sørensen

Selv om det er vinter, kan man stadig træne sine golffærdigheder og Kennett kan bookes for undervisning på 2815 7178.

 

God presseomtale

Vi har også i år haft besøg af Golfbladets journalist Morten Buckhøj, som skrev en meget positiv artikel om vor nye kombination af Pro og forpagter i oktober nummeret.

Golf. dk skrev ligeledes om vor klub den 29. november: https://www.golf.dk/danske-klubber/genial-kombination-klubbens-restaurator-er-ogsa-klubbens-pro

 

Om fremskudte teesteder

For alle jer der er i starten af jeres golfkarrierer og gerne vil øve på kortere huller, er der lagt røde fremskudte teesteder ud på hul 1, 2, 4, 5, 6 og 8 – god fornøjelse!

 

Erhvervsklub som klub i klubben

Mange golfklubber har etableret en Erhvervsklub, der er for indehavere af et firma eller ansatte i et firma. Vi vil også gerne have en Erhvervsklub i Ebeltoft Golf Club, og der har været holdt et par planlægningsmøder og dette forarbejde fortsætter i januar måned.

 

Vintergolf

Vintergolfklubben er i gang med stort deltagerantal, men har dog været ramt af vintervejret under nogle weekendturneringer.

Hvis du vil vide mere om Vintergolfklubben, så gå på vintergolfklubbens nye hjemmeside: www.vintergolf.dk

 

Sekretariatets åbningstid jul og nytår

Sekretariatet holder lukket fra 21. december indtil 1. februar. Gitte Skouboe klarer uopsættelige arbejdsopgaver i denne periode, og har du spørgsmål til Gitte, der ikke kan vente, kan hun kontaktes på 2062 2341.

 

Generalforsamling mandag, den 29. januar 2024

Generalforsamlingen afholdes atter i Fregatten Jyllands auditorium og starter kl. 19.00.

Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive sendt i januar måned.

Jacob Rosendahl, Gitte Sejersen og Jette Glargaard er på valg. Gitte og Jette ønsker ikke genvalg og Jacob er uafklaret. Susanne Eidorff modtager gerne genvalg som suppleant.

Bestyrelsen opfordrer alle til at overveje at stille sit mandat til rådighed for vor klub – en positiv, konstruktiv bestyrelse der er forandringsparat, samarbejdsvillig, iderig og arbejdsom er en forudsætning for vor klubs videre udvikling.

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet er du mere end velkommen til at kontakte alle i bestyrelsen – se kontaktoplysninger på vor hjemmeside under Klubben – Bestyrelsen.

Alle referater fra bestyrelsesmøder ligger på vor hjemmeside under Klubben – Referater.

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

TAK til klubbens medlemmer der har ydet en uvurderlig stor frivillige indsats i 2023 – uden Jeres ihærdige indsats på banen, i Klubberne i Klubben, i klublokalet, under etableringen af vort produktionskøkken, i shoppen/sekretariatet, omkring klubhuset, overfor vore sponsorer, med turneringsopsætninger, under turneringer, på Ryttergården, på træningsbanen, på driving range – overalt – kunne vor klub ikke eksistere.

TAK til vore dygtige og stabile medarbejdere – I gør et stort ansvarligt, fleksibelt og engageret arbejde.

TAK til vore uundværlige Sponsorer der til stadighed støtter op om vor klub.

TAK til alle klubbens medlemmer fordi I har valgt at vor dejlige golfbane skal være jeres hjemmebane.

Tak til Café To for gode oplevelser, socialt samvær og dejlig mad.

TAK til bestyrelsen for et konstruktivt og godt samarbejde.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard