28. april 2021 Kære klubmedlemmer

Dansommer sponsorturneringen i søndags
For 26 år siden afholdt Dansommer v/Poul Svendsen sin første sponsorturnering i Ebeltoft Golf Club – Dansommer og Poul Svendsen har været en stor støtte for Ebeltoft Golf Club i alle årene – STOR TAK til Dansommer og Poul Svendsen.

68 friske golfspillere mødte op søndag den 25. april til gunstart kl 9.30. Vejret var smukt med masser af solskin men også koldt med en del vind på nogle af hullerne.
Efter turneringen, der blev spillet i 3 rækker stableford, mødtes alle deltagerne for offentliggørelse af dagens vindere og uddeling af de flotte præmier til de 3 bedste i hver række.
Vinderne i A rækken: Lars Rasmussen med 39 point, Svend Petersen med 38 point og Niels Korsgaard med 37 point.
Vinderne i B rækken: Lis Petersen med 39 point, Finn True Jensen med 37 point og Gurli Markussen med 37 point.
Vinderne i C rækken: Carsten Moth med 40 point, Elisabeth Broe Parkin med 36 point og Gitte Sejersen med 36 point.
Dagen sluttede med at Poul Svendsen takkede turneringslederne Claus Hougaard og Jacob Rosendahl Jensen for medvirken til turneringens gennemførsel og fortalte, at Dansommer også næste år for 27. gang vil sponsere en Dansommer turnering i Ebeltoft Golf Club.

Djurslands Turneringen – på søndag den 2. maj kl. 9.00.
Sparekassen Kronjylland afholder og arrangerer sammen med Ebeltoft Golfklub, Norddjurs Golfklub og Grenaa Golfklub “DJURSLANDS GOLFTURNERING”
De 3 golfklubber har længe ønsket at afholde en større fælles golfturnering på Djursland. Det er nu en realitet.
En helt ny turneringsform skal gøre JYLLANDS NÆSE endnu mere kendt som golfdestination via en attraktiv stor årlig golfturnering.

Søndag den 2. maj 2021 afholdes indledende kvalifikationsmatcher til DJURSLANDS GOLFTURNERING som selvstændige klubmatcher i de 3 klubber på samme dag.
Spillerne vil være inddelt i rækkerne A, B og C med præmier til de 3 bedste pr række.
Den specielle turneringsform betyder, at de 10 bedst kvalificerede pr. række fra klubmatcherne – kvalificerer sig til FINALEN.
Denne afvikles i 2021 søndag, den 8. august i Grenaa Golfklub, hvor der vil være attraktive præmier til de 3 bedste pr. række.
I første omgang er der kun adgang for medlemmerne i de 3 klubber til turneringen. Men ambitionen i de kommende år bliver, at åbne for golfspillere fra andre klubber og derved øge kendskabet til Jyllands Næse som en attraktiv golfdestination.

Støt op om vor sponsor og meld dig til turneringen i vor klub på søndag på Golfbox – tilmeldingsfristen er på fredag, den 30. april kl 17.00.
BREAKING NEWS!!!!!!
Sparekassen Kronjylland har arrangeret at restaurant KJØBSTADEN har madbod ved gul tee hul 11 og der vil også være Baneservice under turneringen.

Rygeforbuddet
Vi har desværre konstateret, at nogle spillere Ikke har været opmærksomme på rygeforbuddet og har røget adskillige cigaretter ude på banen og tilmed trådt skodderne ud i græsset.
Øjensynligt er ovennævnte rygere fortsat på trods af høflig orientering af medspillere. Dette er selvfølgelig ikke i orden – i henhold til “Golfens Sande Værdier”, samt almindelig sund fornuft henstilles endnu engang til at overholde nuværende rygeforbud; som jo på ingen måde er iværksat for at genere rygerne i golfklubben.
Alle golfspillere, også i Ebeltoft Golf Club spiller efter de nuværende regler og etikette hensyn. Vi er vores egen og hinandens dommere; selvfølgelig med en god sportsmansship attitude in mente. Hvis man ser en medspiller overtræde rygeforbuddet bør dette selvfølgelig påtales.
Rygeforbuddet gælder overalt ude på banen. Det er tilladt at ryge på terrasserne udenfor klubhuset og så snart forholdene tillader det, vil rygeforbuddet blive ophævet.
Ovennævnte er drøftet med Ordens/Etikette udvalget; og alle håber, at der ikke er gentagelsestilfælde.
Rigtig god golf derude – banen står flot, omend tør – men sådan er den jo; den afspejler vejret her og nu; )

Bestyrelsen
Jette Glargaard