10.5.2021 Kære klubmedlemmer

Seneste udmelding fra DGU 6.5.2021:
”Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse.
• Det indendørs forsamlingsloft hæves som ventet til 25 personer og det udendørs forsamlingsloft til 75 personer
• Det betyder, at den indendørs selskabsstørrelse på cafeér og restauranter samtidig hæves til 25 personer
• Kravet om bordreservation 30 min. før man skal på café, bar eller restaurant ophæves
• Restauranter/selskabslokaler kan holde åbent efter kl. 23 for private arrangementer, dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner.
• Indendørsidræt kan åbne for de resterende aldersgrupper (18-69 år), dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.
• Ved afholdelse af aktiviteter, møder mv. i klublokaler skal klub/selskab tjekke coronapas ved aktivitetens opstart
• Ved alm. benyttelse af klubhuset, hvor det er ubemandet, skal klub/selskab kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet.
• Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner på á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 m. mellem stole, værnemidler mm.”

Da en yderligere benyttelse af klubhuset vil kræve Coronapas og kontrol heraf, har bestyrelsen besluttet, at de nuværende restriktioner omkring brugen af klubhuset fastholdes indtil videre.
Der skal stadig bæres mundbind i klubhuset og i bagrummet – og der må ikke tages ophold i klubhuset – max 5 personer der på samme tid køber drikkevarer og udskriver scorekort – vis respekt for dine klubkammerater og vort personale.
Efter spil må der samles 75 personer udenfor klubhuset.

Generalforsamling mandag, den 21.6.2021 kl. 19 i Fregatten Jyllands Auditorium
Vi har fastsat ovenstående dato og valgt at holde generalforsamlingen et sted, hvor der er god plads, så alle der har lyst til at deltage kan gøre det sikkert og trygt – dog er der også her p.t. krav om Coronapas.
I vil modtage en indkaldelse i starten af juni måned.

Bankskifte
Bestyrelsen har besluttet bankskifte fra Danske Bank til Sparekassen Kronjylland. Dette vil blive effektueret indenfor den næste måneds tid. Vi har i forvejen en konto i Sparekassen Kronjylland for ekspedition af kontantbeløb. Efter skiftet, kan vi nøjes med 1 konto og glæder os til at have bankkontakten i Ebeltoft i stedet for at skulle til Aarhus for at holde fysisk møde med Ebeltoft Golf Clubs bank.

Sponsorturneringer

Djurslands Golfturnering & Hole in One
De indledende kvalifikationsmatcher blev afviklet i Grenå Golfklub, Norddjurs Golfklub og Ebeltofts Golf Club som selvstændige klubmatcher i de 3 klubber søndag, den 2. maj. Djurslands Golfturnering er sponseret af Sparekassen Kronjylland, NEM Forsikring og Sparinvest.
Mange af Ebeltoft Golf Clubs medlemmer havde tilmeldt sig turneringen, der foregik i dejligt vejr med masser af forkælelse og forplejning til golfspillerne. Undervejs under turneringen mødte golfspillerne Kjøbstadens Madvogn ved hul 11 der serverede lækker mad og både før, under og efter turneringen blev alle deltagerne serviceret af alle fra Sparekassen Kronjyllands team i Ebeltoft.
De 10 bedste i række A, B og C kvalificerede sig til den store finaledag den 8. august, der i år afvikles i Grenå Golfklub.
Vinder i A rækken blev Brigitte Kambeck Andersen, vinder af B rækken blev Hans Verdoes og vinder af C rækken blev Kaj Jensen.
Der var fine præmier til de bedste 3 i hver række.
Ebeltoft Golf Club’s 30 kvalificerede spillere ser frem til Djurslands Turneringens finaledag 8. august i Grenå Golfklub.

Sjældent opleves, at en spiller laver Hole in One under en klubturnering – det skete på hul 3, hvor Allan Pedersen lavede et flot slag mod hullets højtbeliggende green, som jo ikke kan ses før man er ved greenen. Bolden var ikke at se, så den var nok løbet af greenen – men for en sikkerheds skyld blev der lige kigget i flaghulet, og der lå bolden.

Hos Walter turneringen v/ Kristian Busk på søndag den 16. maj – husk tilmelding senest på fredag
Denne traditionsrige turnering, der spilles i 3 rækker, hvor række A spiller slagspil og række B og C spiller Stableford er året første turnering, hvor A rækken spiller slagspil.
Der er gunstart kl. 9 og information om starthul mv. vil blive fremsendt pr. mail senest på lørdag med link til scoreindtastning – der afleveres også scorekort efter turneringen til turneringslederne.
Turneringsfee er 75 kr., som betales på dagen kontant eller på MobilePay 273281.
Præmieoverrækkelse finder sted efter turneringen udenfor på klubhusets terrasse.
Der vil under turneringen være baneservice med gratis kaffe og mulighed for køb af drikkevarer og lidt sødt.
Fristen for tilmelding til turneringen er på fredag, den 14. maj kl 17.
Meld dig til turneringen og støt vor sponsor!

Nybolig Match
Husk tilmelding til årets Nybolig match.
2. pinsedag, mandag d. 24. maj 2020 med gunstart kl. 09:30, afvikles årets Nybolig Match v. Claus Jeppesen og Mikael Lykke Sørensen.
Turneringen er både en holdturnering AM/AM og individuelt, hvor A-rækken spiller slagspil og B-/C-rækken stableford.
A og B-rækkens herrer spiller fra gul tee. C-rækkens herrer spiller fra blå tee. Damer spiller fra rød tee.
Tilmelding skal ske på Golfbox senest lørdag d. 22. maj kl. 17:00.

I skal naturligvis ikke snydes for Lones traditionsrige hjemmebag, der serveres med respekt for restriktioner fra kl. 08.00. Derudover vil der være baneservice under matchen.
Information om starthul mv. vil blive fremsendt pr. mail senest søndag den 23. maj sammen med link til scoreindtastning.
Matchfee er 75 kr., som betales kontant eller på mobilepay til matchledelsen.
Præmieoverrækkelse finder sted efter matchen udenfor klubhuset og i god afstand.
Dagens toptrimmede og højt engagerede turneringsledere er:
Kent Haumann og Henrik Krogh
Mød op og støt vores sponsor.

Spil med dag
Vi har behov for ca. 30 nye medlemmer hvert år for bare for at holde status quo i medlemstal.
Indtil nu har vi fået 20 prøvemedlemmer, men erfaringsmæssigt er det kun ca. en tredjedel, der fortsætter som fulde medlemmer, så der er et stykke vej endnu, og Corona-effekten er nok ikke så stor i år, som den var sidste år.
Derfor holder vi Spil med Dag lørdag, den 22. maj kl. 14-18.
Senere, den 6. juni holder vi desuden Åben Golfbane igen.
På Spil med Dagen skal du tage din ven, din nabo, din kollega, din svoger, din bror, din ægtefælle, din søster, din bridgepartner, din cylelven, din tennismakker eller lignende i hånden/kraven og trække ham/hende ud på golfbanen og spille 9 hullers Greensome med det stakkels menneske, som endnu ikke har set lyset. Inden spillet får vedkommende et lynkursus i golf hos vores træner.
Hvis vedkommende derefter vil smage mere på spillet, har vi jo et godt tilbud, et Prøvemedlem-skab til kr. 200 med et fint introduktionsprogram.
Du behøver ikke gøre mere, du er ikke forpligtet til at spille med vedkommende hver anden søndag resten af livet. Du er dog forpligtet til at lytte velvilligt, når han senere med begejstring vil fortælle dig, hvordan han fik bolden op at flyve forleden dag ovre på træningsbanen.
Spil med Dagen forløber således:
– Senest torsdag, den 20.5 kl. 18.00 tilmelder du dig og din ven til Gitte Sejersen på mail: gittesejersen@hotmail.com
– Lørdag, den 22.5 kl. 14 møder du og din ven op ved klubhuset i fuld ornat og får en orientering om dagens forløb.
– Kl. 14.15 får din ven en kort instruktion i puttning, mens du bedrevidende ser på eller putter med
– kl. 14.30 går I over på træningsbanen, hvor dit føl instrueres i de korte og lange slag, mens du nonchalant banker nogle drives ud i horisonten.
– Kl. 15.00 starter du og dit føl ud i en greensome sammen med 2 andre på hul 1 eller 16/17/18 og spiller 9 huller ud fra dit handicap og med dine køller.
– Kl. 17.00 er der præmieoverrækkelse, nogle fødemidler og lidt drikkelse, orientering om klubben, prøvemedlemskab m.m. og alm. løs snak.
– Kl. 18.00 er det slut for en forhåbentlig fornøjelig eftermiddag for dig og din ven og en vigtig dag for golfklubben.
Begynderteamet.
Gitte Sejersen og Henrik Jacobsen

Lejeforbedring
Fra og med lørdag d. 15. maj kan der ikke længere spilles med lejeforbedring i tællende runder.

Frivilligheden blomstrer
Nu er baneplejen, boldopsamlingen, renholdelsen, hjælpen i og omkring klubhuset ved at tage fart og det er dejligt at se så mange både nye og gamle frivillige gøre en stor stor indsats for klubbens ve og vel – ja faktisk klubbens overlevelse – uden Jer ingen Ebeltoft Golf Club.

Bestyrelsen
Jette Glargaard