Nyt græs ved green 3 og 10 og 12.
Arealer under reparation med spilleforbud

Der nu lagt rullegræs på følgende steder, som således er areal under reparation med spilleforbud:
– På venstre side af green 3 mellem greenen og den nye bunker

– På venstre side af green 10 og ved den nye bunker i højre side af green

– Bag green 12

– Desuden på de røde teesteder på hul 8, 12 og 13

Områderne er markeret med afspærringer med blåt tov og det er tydeligt  – eller burde være det – for enhver, hvor der er lagt rullegræs.

Enkelte steder er der i forbindelse med rullegræsområderne bar jord, hvor der skal sås.

Lad nu f.. h… være med at vade ind på eller hen over disse sårbare områder. Rullegræsset og jorden skrider, når man går på det og får ikke ro til at etablere sig.

Der ligger river ved områderne, så man stående uden for områderne kan rage bolden til sig og droppe den uden for områderne. Man går langs afgrænsningen, indtil man ikke er tættere på hullet og dropper så der.

Med venlig hilsen

fra ”tørvetrillerne” Bente, Bent, Erik, Ib, Niels, Morten, Peter, Ronald og Henrik, som bliver ”lidt” sure, hvis I ødelægger vores møjsommelige arbejde med at lægge rullegræs til glæde for Jeres golfspil.