Arbejde på banen i vinter.

4. green
På de store mesterskabsbaner har man nu mange steder run off områder, så bolden løber langt væk fra green, hvis den bare lige kommer ud på kanten. Her i Ebeltoft har vi i mange år været med på noderne, vi har nemlig deciderede run off greens. Det har vi gjort noget ved med stopvoldene på 3.,10. og 12. green og det fungerer godt og får også disse greens til at se mere imødekommende og flade ud.

Vi fortsætter nu med 4. green i venstre side, hvor bolden triller af green og ned på stien eller helt over på 11, så snart man er lidt til venstre for midten af green. Terrænet mellem stien og green bliver hævet op til vandret og de yderste 3 m af selve green bliver også hævet til kun et svagt fald mod venstre.

I første omgang opbygger vi ”volden” i råjord og lader den sætte sig i vinter. Til foråret ruller vi græsset af green i venstre side, hæver området med vækstjord og ruller green tilbage igen. Samtidig bliver volden planeret med vækstjord og beklædt med rullegræs.

Arbejdsområdet er markeret med blå pæle med sort top (nogle af dem i hvert fald), så der er spilleforbud og frit drop ikke nærmere hullet.

11. gult teested
Når en fairway, der skråner mod højre rammes af et slicet drive fra et teested, der er placeret i venstre side af hullet, vil bolden uvilkårligt ende ude i højre rough. Det kan afhjælpes ved at spillerne lærer at sætte et kontrolleret draw på drivet, eller ved at flytte teestedet over i højre side af hullet og rette det mod venstre, så der drives ind i skråningen. Det sidste er det nemmeste. Det er gjort på 8. med det nye gule teested, som tages i brug til foråret.

Nu gør vi det samme ved 11. gult tee, som flyttes til højre over til picnicpladsen, som så flyttes op til skoven på den anden side af stien. Det er godt nok 9 skridt længere væk, og det er jo selvfølgelig træls, især hvis man glemte at få øllen med fra baggen i første omgang. Til gengæld er der læ for vestenvinden, et flot kig ned ad hullet og fin udsigt til efterfølgernes fumlerier på 10 green.
Det nuværende gule tee bevares som vintertee.

12. gult teested
Hvis vi har tid og kapacitet til det, vil vi udvide 12. gul tee i højre side for at få samme effekt som på 11., så vidt det er muligt.

(Hvis nu nogle damer måtte føle sig forfordelt, så vil jeg lige erindre om, at de røde teesteder på hul 11, 12 og 13 allerede ligger i den rigtige side af hullet, og ydermere er blevet udvidet og rettet ind mod midten af fairway).

Greenvanding
Lige nu er det ikke til at forstå at flere af vore greens var ved at forsvinde i tørken sidste år. De har stadig tørre pletter med dårlig græsvækst. Tørken viste at vandingen på nogle greens ikke er dækkende; sprink-lerne skal overlappe hinanden og det gør de ikke, dels fordi der for få sprinklere, dels fordi de er placeret uhensigtsmæssigt.

Vi effektiviserer nu vandingen på green 2,6,7 og 10 ved at sætte en ekstra sprinkler og flytte de nuværende.
Arbejdet bliver udført af vandingsfirmaet Agrometer i denne måned. Det vil betyde, at de nævnte greens er ude af spil i 2 dage. Der vil blive lavet provisoriske ”greens”, og datoerne for arbejdet vil blive meldt ud, når vi kender dem.
Green 16 trænger også, men den kommende cykelsti langs Boeslumvej vil sandsynligvis kræve en omlægning/flytning af greenen og i den forbindelse vil vandingen selvfølgelig blive lavet korrekt.

Baneformanden                                                                                                                                          13.11.19.