Banebrydende anlægsarbejder

Efter at have lavet 3 nye greens på par 3 banen, en stopvold ved 4. green, et nyt 11. gult teested, en flytning af picnicpladsen på 11. hul og en udvidelse af 12. gult tee, så havde Jacob et par timer til overs inden han skal på ferie/afspadsering. Så kunne vi  lige så godt lave lidt arbejde på 1.hul, nemlig en gen-nembrydning af skrænten foran gult tee, så væsentligt mere at fairway kommer til syne. Det vil især være en fordel for greenfeespillere, som jo ikke alle har en kone stående oppe på rød tee.

Den jord vi fik ud af det, skulle jo nødigt gå til spilde, så den er brugt til at udvide 1. gult tee i højre side, så udsynet til fairway bliver endnu en tak bedre. Samtidig er jorden brugt til at lave en mere glidende, klippe-venlig og ”naturlig” overgang mellem bagenden af 18. green og teestedsskrænten.

For at indikere, at 1. hul drejer til venstre og for at adskille 1. og 18. fairway deroppe i hjørnet, hvor de næsten løber sammen, lægger vi nu ude i semiroughen en fairwaybunker, som også vil sætte lidt kant og farve på det udflydende hjørne. Bunkeren er placeret således, at kun de langt – og skævtslående skal tage sig i agt. Desuden er bunkeren vinklet således, at slagretningen mod green er på langs af bunkeren, hvor den ikke har høje sider.

Med lidt held kan bunkeren også være i vejen for et mere eller mindre tilsigtet besøg på 1. fairway fra 18. tee.

Vinterdvale

De anlægsarbejder vi nu har lavet, skal ligge i råjord vinteren over for at sætte sig. I slutningen af marts, be-gyndelsen af april vil der blive finreguleret, pålagt vækstjord og sået eller lagt rullegræs.
Vi har ikke blå pæle nok til at indhegne arbejdsområderne, så når bolden ligger på bar jord, er den i areal under reparation, og må droppes fri uden straf.

Jacob går på velfortjent ferie og afspadsering fra og med fredag d. 29. november og dukker først op igen ude på banen midt i marts.  Vores nye mand, Frank begynder d. 15. februar, og de første 14 dage arbejder han og Jacob med servicering og klargøring af maskinparken.

I Jacobs fravær bliver der af de frivillige banehjælpere flyttet huller ca. en gang om ugen, revet bunkers, når de trænger og flyttet teestedsmarkeringer, når der er vredet tilstrækkelig meget rundt på golfskoene. Ellers ligger banen brak.

 

Forbedring af greenvandingen

Som forudskikket forbedrer vi med hjælp fra vandingsfirmaet Agrometer vandingen på green 2, 6, 7 og 10 ved at omplacere de nuværende sprinklere og tilføje en ekstra, så vandingen bliver mere jævnt og præcist dækkende.
Arbejdet begynder mandag d. 2. dec. fra morgenstunden og varer i hvert fald tirsdag med. Mens arbejdet pågår vil der på de nævnte huller være en provisorisk ”green”, dvs. flaget/hullet er sat ude på fairway før greenen.
Om bolden skal spilles helt i hul, eller er givet indenfor en putterlængde fra hullet, må man/matchledelsen afklare inden runden. Scoret er ikke tællende til hcpregulering.

 

 

Reparation af stier

Stierne mellem hullerne er mange steder eroderet af de kraftige regnskyl vi har haft i eftersommeren og efteråret. De værste steder er nødtørftigt repareret med sten, for at bremse yderligere erodering fra nye skyl. Men det kan ikke betale sig at gøre mere før vinterens regn, sne og tøbrud er overstået.

Vi har været så heldige at få en donation, som gør det muligt at lave en ordentlig reparation med spær-ringer, stenmel og knust asfalt. Det er et større arbejde, som iværksættes tidligt forår, når bemandingen på banen er fuldtallig. Men vi får nok også brug for nogle frivillige hænder med tilhørende stærke arme.

Spil fra tee på fairway

Der har været lidt usikkerhed om, hvorvidt man må spille fra en tee på fairway her om vinteren. Det må man sådan set godt, også om sommeren, det bestemmer man selv. Men en runde spillet fra tee er selv-følgelig ikke tællende til hcp-regulering, og hvis man spiller i konkurrence, f.eks. i en KiK, spiller man, spiller alle selvfølgelig på den måde, som matchledelsen har bestemt, f.eks. med lejeforbedring eller fra måtte.

Spiller man fra tee eller fra måtte skåner man banen. Spiller man bolden som den ligger, eller med leje-forbedring er der nogen, der synes det er mere rigtig golf, selvom det er lidt hårdt ved banen, og selvom man kan diskutere, hvor ”rigtig” golfen i det hele taget er om vinteren.

Prøv engang at tage 3 køller under armen, 2 bolde i lommen og en måtte i hånden og gå en runde. Jeg vil vædde en stegt sild på, at man holder varmen, sparer en time og scorer mindst lige så godt, som når man trækker hele orglet med rundt gennem tykt og tyndt, og alligevel kun bruger 3-4 forskellige køller.

 

Baneformanden                                                                                                                                            20.11.19