100 kroners-golf gav nye medlemmer

Nedenstående artikel blev bragt på Golf.dk 13/11.

Golfdage, fyraftensgolf og træningsforløb for 100 kroner. Ebeltoft Golf Club har sat mange skibe i søen for at hente nye medlemmer. Og klubbens bestyrelse er indtil videre ganske godt tilfredse med resultatet.

Akkurat som det er tilfældet i mange andre golfklubber handler det for Ebeltoft Golf Club om at få lokket folk ud i klubben og få dem til at indse, hvor fantastisk golfsporten er. Og i sidste ende få de interesserede til at melde sig ind og blive en del af klublivet.

Derfor har klubben på Djursland taget flere værktøjer i brug i håbet om at øge medlemstallet. Man har afholdt gratis golfdage, hvor klubbens medlemmer har taget interesserede med og frivillige mentorer har hjulpet til, inden dagene blev afsluttet med pølser og dertilhørende væske.

I alt har klubben haft 100 mennesker igennem, og af dem har 62 taget imod et tilbud om at betale 100 kroner for et længere forløb med med træner, gratis bolde og køller stillet til rådighed.

–  Ideen var at i stedet for at køre med én dag, hvorefter folk skulle tage stilling til om de ville spille golf, så ville vi køre et forløb med træner og holdtræning, så vi også fik det sociale tilsnit med og få dem blive en del af klublivet, siger Allan Bante, der er markedsføringsansvarlig og næstformand i Ebeltoft Golf Club.

– Håbet var jo, at de alle sammen var blevet så forgabte i golf, at de ikke kunne se andet i livet, men det kunne de så desværre ikke alle sammen. Vi fik 20 indmeldelser – og det er vi godt tilfredse med i bestyrelsen. Vi er enige om, at en tredjedel er et ganske udmærket resultat, siger Allan Bante.

Nu lyder 20 indmeldelser måske ikke af så meget, men for en klub som Ebeltoft, hvor man inklusive alle medlemstyper har 400 medlemmer, er tallet både ganske fornuftigt – og vigtigt.

– Vi har et højt aldersgennemsnit på 67 år, og det betyder, at der falder nogen fra hvert år. Kigger vi på udviklingen de sidste tre år, kan vi se, at vi skal have 20 nye medlemmer om året bare for at holde status quo, siger Allan Bante og tilføjer, at der i klubben er 29 medlemmer over 80 år – men at der også blandt de nyindmeldte er folk under de 40.

Udover golfdagene og træningsforløbene har klubben også henvendt sig til sponsorer og udvalgte virksomheder i området og givet dem et tilbud om gratis fyraftensgolf hver onsdag aften fra 17-20.

– Vi har taget personlig kontakt til sponsorerne og givet dem tilbuddet, og der er blevet taget enormt godt imod det. På den måde føler virksomhederne også, at de får noget for sponsoratet, siger Allan Bante.

Ebeltoft Golf Club vil også næste år tilbyde et træningsforløb for 100 kroner.

13/11 – 2019 | Henrik Søe