Forbedring af Par 3 banen

Vores lille Par 3 bane har hidtil ikke været meget brugt, og derfor er der heller ikke gjort meget ud af den. Men med de mange prøvemedlemmer i år har der været et stort behov for en god be-gynderbane, og det bliver der forhåbentlig også i de kommende år.

De eksisterende huller er for korte, nogenlunde lige lange, har kun et teested og greens er meget små, skæve og har dårlig græsvækst.

Det gør vi nu noget alvorligt ved.

På skitsen kan man se, hvad forbedringerne af Par 3 banen går ud på. Der etableres 3 nye, større og mere plane greens og tre nye teesteder(måtter), som bliver gule teesteder, mens de nuvær-ende bliver røde tees. Banen bliver ca. 50 m eller ca. 20% længere.

Med Jacob i gravemaskinen og Henrik støttet til en skovl begynder arbejdet nu, med opbygning af de nye greens i råjord, og rydning til de nye teesteder. Opbygningerne skal sætte sig i vinterens løb, og til marts/april næste år pålægges vækstjord og der tilsås. Medio juni skulle de nye greens kunne tages i brug, og indtil da kan der spilles til de nuværende greens på hul 1 og hul 2 og til en provisorisk green på hul 3.

Samtidig fortsætter Carsten Stig med at lave træningsbanen skålformet, så boldopsamlingen lettes. Under arbejdet har vi i øvrigt fundet over 100 begravede bolde, nogle mindst 20 år gamle.

 

Baneformanden                                                                                                                                     2.11.19