Bestyrelsens anbefalinger og foranstaltninger vedr. Coronavirus er gældende indtil videre

Statsminister Mette Frederiksen varslede fredag den 13. marts 2020 en række nye anbefalinger, for at dæmpe udbredelsen af coronavirus.

 

Ebeltoft Golf Clubs bestyrelses retningslinier følger Dansk Golf Unions anbefalinger og bygger endvidere på kommentarer og input fra klubbens ansatte og medlemmer.

 

Spil på banen – Kan foregå i privat regi. Spillet i klubber i klubben og turneringer aflyses.

 

Klubhuset – Bestyrelsen anbefaler i overensstemmelse med Dansk Golf Union at alle indendørs aktiviteter indstilles.

 

Pro shoppen – Gitte forsætter i sekretariatet hvor døren til sekretariatet vil være lukket.

 

Ansatte – I lighed med Dansk Golf Union anbefaler bestyrelsen at greenkeeperne og baneformanden forsætter arbejdet.

 

Gruppetræning indstilles for nuværende og den individuelle træning planlægges med henblik på at begrænse smittespredning mest muligt.

 

Rengøringen forsætter for nuværende under forudsætning af, at kontakten til andre personer minimeres mest muligt.

For klubbens medlemmer anbefales, på det personlige plan, god håndhygiejne i forbindelse med toiletbesøg, brugen af dørhåndtag, køb af læskedrikke i automaten og erhvervelse af scorekort.

 

Kommunikation – Informationen fra bestyrelsen vil foregå via klubbens hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier og med opslag på relevante steder.

 

PAS GODT PÅ HINANDEN

Ebeltoft Golf Clubs Bestyrelse