Nu gur den inte længere.

Arealer under reparation (g.u.r.)

1. Så er den med længsel ventede dag endelig oprunden:
Bunkeren ved 3. green er i spil fra lørdag morgen d. 29. juni.
2. Arealerne under reparation på bagsiden af voldene ved green 10 og 12, hvor der har været blå pæle, sættes også i spil på lørdag. Det gælder ligeledes stopvoldene til højre for green 3 og green 4 og bag green 5.
Men hvis bolden i disse områder ligger på bar jord, må bolden behandles som værende i areal under reparation, d.v.s den må spilles eller droppes fri uden straf.
3. Hvis bolden ligger på bar jord i graverenderne på hul 6 og 7 må den behandles som værende i areal under reparation.
4. Tilbage af arealer under reparation med spilleforbud er herefter kun det bare jordstykke i højre side af fairway 8 og den tidligere bunker på 10. fairway. Begge disse arealer er markeret med en blå pæl med sort top.
5. Arealet på hul 14, det tidligere vejstykke, som hidtil har været areal under reparation med spilleforbud, er nu så tilgroet med noget, der ligner græs, at det kan tåle at blive klippet og spillet. Men der er stadig så ujævnt, at der i et stykke tid må spilles med oplæg inden for én køllelængde, dog ikke nærmere flaget. Området, der hidtil har været markeret med blå pæle med sort top, vil nu være markeret med små træstokke med rød top.
6. På samme måde er stopvolden i venstre side af hul 18 i spil med oplæg.
7. Dette papir er ikke, som visse andre, kun retningsgivende, det er konkret bindende fra lørdag morgen d. 29. juni 2019.

Boldopsamling
Den går heller ikke længere med vores boldopsamler på træningsbanen. Den bryder sammen hver anden dag, og er nu helt uhelbredelig, så vi er nødt til at købe en ny. Den bliver først klar om en uges tid, så der vil være nogle dage, hvor der ikke bliver samlet bolde. Men boldene ligger jo derude, og det er god opvarmning at samle sig en spand eller to med håndkraft.

Baneformanden 27.6.2019