Tilskud fra DIF/DGI til hverveaktiviteter

DIF og DGI har oprettet en pulje, hvor medlemsorganisationerne og deres foreninger kan søge tilskud til fremme af motionsidræt i foreningsregi.

Vi søgte sidste år til hverve- og fastholdelsesaktiviteter, men blev ikke tilgodeset. Vi har søgt igen i år og har nu fået et tilskud på kr. 27.000 til markedsføring og gennemførelse af aktiviteter, der kan tiltrække, udvikle og fastholde nye golfspillere i vores klub.

Udover at tilskuddet kan finansiere vores hvervningsprogram kan det også ses som en aner-kendelse af effektiviteten i vores indsats for at fremme golf som en sund og sjov motionsidræt for alle.

Vi har nu 62 prøvemedlemmer, hvoraf 37 træner regelmæssigt på hold. 15 er i gang med prøven på Par 3 banen. 8 har taget Regelprøven og er ved at blive introduceret til den store bane, hvorfra de så overgår til Begynderklubben.

Bestyrelsen takker de medlemmer, som bruger timer og energi på at geleide de nye rundt på banerne og ind i spillets glæder og frustrationer, som vi alle kender så godt.