17. maj 2020 – Kære klubmedlemmer

Bestyrelsen har efter DGUs seneste udmelding d. 17. maj besluttet følgende lempelser i corona-restriktionerne med virkning fra tirsdag morgen, den 19. maj:

Klubhuset
1. Klubhuset åbnes, så scorekort kan udskrives, tider kan bekræftes, buggier kan bestilles via golfbox, bugginøgler kan tages i nøgleboksen, og opslagstavler og toiletter kan benyttes.
2. Omklædningsrummene må fortsat ikke benyttes
3. Øl-, vand- og vinautomaten og fadølsanlægget trænger til klingende mønt og åbnes derfor!
4. Der må ikke være mere end 10 personer samlet i en gruppe i klublokalet på 1. sal – HUSK 1 meters afstand mellem personer og 2 meters afstand mellem grupper
5. Terrassemøblerne må bruges
6. Der må være 2 personer i en buggy

Banen
7. Træningsbanen kan benyttes fra alle udslagssteder
8. Affaldsspande kan benyttes. Løft låget med handskehånden
9. Flaget skal blive i hullet, og der vil fortsat ikke være river i bunkers. Vi har ikke mulighed for jævnlig afspritning af flag og river.
10. Boldvaskere og luftpistol kan fortsat ikke benyttes

Disse forandringerne vil blive fastholdt hvis ovenstående adfærdsbegrænsninger efterleves af klubbens medlemmer indtil nye ændringer/lempelser bliver udmeldt fra DGU.
Bestyrelsen Jette Glargaard

Baneinformation
Onsdag d. 20. maj er store rulledag, hvor vi ruller rullegræs ud på 1. gule teested, 4. green, 11. nye gule teested og 12. gule teested.
Arbejdet på hul 1, hul 11 og hul 12 udføres fra kl. 14.00 – 17.00 og berører ikke brugen af teestederne på disse huller.
Arbejdet på green 4 begynder om morgenen og varer hele dagen. Greenen kan således ikke bruges denne dag, så der vil være et provisorisk hul ca. 30 m før green.
Disse arbejder udføres af greenkeeperne og 10 frivillige, som kaldes tørvetrillere, men absolut ikke er det; det ved vi fra tidligere tilsvarende arbejder, der er udført med stor energi og akkuratesse.
Formålet med teesteds arbejderne er dels at gøre teestederne større, dels at ændre udslags-vinklen, så den er mere mod og mindre med fairways hældning. Samme ide som det nye 8. gul tee.
Formålet med arbejdet på og ved 4. green er at hæve den yderste venstre del af green, som falder kraftigt mod stien, og derfor reducerer den brugbare del af green. Volden mellem green og stien bidrager til, at bolden ikke triller ud på stien eller helt over på 11.

Baneformanden