12.10.2023 – Regel- og Vinsmagningsaften – Vintergolfklubben – Vinterbane fra 1. november

Sponsor/hjælper match lørdag, den 28. oktober
Er du en af de meget aktive frivillige i vor klub, har du modtaget en invitation. Dagen starter med morgenmad, derefter match og til slut hyggelig frokost i Café To med efterfølgende præmieoverrækkelse.
Tilmeldingsfristen er den 25. oktober – se invitationen.

Regler og vinsmagning mandag, den 30. oktober kl. 19.00
John Brændgaard vil, ved at beskrive situationer man kan komme ud for på banen, komme ind på de regler der skal anvendes. Derudover er man meget velkomne til at stille spørgsmål.
Når alle deltagerne har styr på alle golfreglerne 😊 – ca. kl. 20 er der vinsmagning.
Michael Andreasen fra Vild Med Vin vil præsentere os for nogle gode vine og der vil blive serveret smagsprøver samt lidt snack ved bordene. Derudover vil der til aftenens deltagere blive tilbud om, at man kan bestille de præsenterede vine til specialpris.
For gennemførsel af vor kombinerede Regel- og Vinsmagningsaften kræves minimum 20 tilmeldte deltagere og din tilmelding skal vi have på fuzzy@os.dk senest torsdag, den 26. oktober. Deltagelse denne aften koster kr. 50 og betales på aftenen ved ankomst.

Vinteraktiviteter i klublokalet
Hvis det viser sig at have klubbens medlemmers interesse, vil vi gerne alle torsdage fra den 2. november kl. 19.00 invitere til Strikkeklub, Spilklub, Kortklub og Aftenhyggeklub.
Kom og hyg dig, tag evt. dit strikketøj, dine spil eller dine spillekort med og lad os få nogle aftener hvor de mange forskellige interesser får et mødested henover vintermånederne.
Ved forudbestilling til Café To kan du også deltage i fællesspisning disse torsdage aftener.

Nye åbningstider i sekretariatet fra den 30. oktober
Den 29. oktober slutter sommertid og sekretariatets åbningstider bliver: mandag til fredag kl. 9-13.

Klub 37+
Begynderklubben (klub i klubben) har i sommerhalvåret spillet match hver mandag ved aftenstid under kyndig ledelse af Gitte Sejersen og haft en månedlig spisematch. Antallet af deltagere i klub 37+ har være rigtig mange og deltagerne har været nye golfspillere der har spillet med øvede golfspillere – mange frivillige klubmedlemmer har bidraget til golfbegyndernes læring.
Klub 37+ afholdt sæsonafslutningsmatch mandag, den 2. oktober med efterfølgende middag i golfklubbens Café To for de 44 deltagere og starter op igen foråret 2024.

Par 3 bane mesterskab 2023
Par 3 bane mesterskabet blev, under ledelse af Gitte Sejersen og Jacob Rosendahl, afviklet søndag, den 8. oktober i det smukkeste efterårsvejr. Finalen og spillet om 3. og 4. pladsen var meget tæt og der måtte omspil til inden vinderen var fundet.
Dagen sluttede af på klubhuset terrasse med hygge og uddeling af præmier til de glade og dygtige vindere.
Par 3 Banemester 2023 blev Jørgen Maesen, Pia Hansen blev nr. 2 og 3. pladsen gik til Hanne Nielsen. Gitte Sejersen havde bedste score over 9 huller.

Vintergolf klubben starter op weekenden 14. og 15. oktober
En Klub i Klubben, under ledelse af Allan Steen og Michael Rosleff, der har mere end 20 % af golfklubbens medlemmer som deltagere henover vinteren i turneringer hver weekend – både for dem der spiller 18 huller og dem der spiller 9 huller.
Du kan finde mere info på Facebook: Vintergolf Ebeltoft Golf Club.
Man kan deltage som enkeltperson, som par eller som hold (max 9 deltagere).
På Golfbox kan du tilmelde dig Vintergolf og finde mere info under de opsatte turneringer. Tilmelding af hold og par slutter den 13. oktober kl. 12.

DGUrepræsentanter foretog opmåling af vor bane 28. september
Resultatet / ratingen kommer i løbet af nogle uger. Tidspunktet for implementering af den nye rating besluttes efterfølgende, men bliver nok først aktuel, når vi går fra vinterbane til sommerbane.

Vinterbane fra den 1. november
Det betyder, at der kun er 2 tilgængelige teesteder, da mange gule teesteder lukkes og blå tee bliver til gul tee på vinterbanen. Derfor vil du også se ændringer på scorekortet og evt. ændringer af dit spillerhandicap. Der spilles fortsat med oplæg frem til 1. november og det er under overvejelse at indføre krav om brug af måtter ved spil på vinterbanen.
Banelukning: Banen lukkes i rimfrost, snevejr og kraftigt tøvejr.
Trolley og buggy: Trolley må bruges, men det henstilles, at man bruger bærebag.
Klubben lejer ikke buggyer ud fra den 1. november og kørsel med privat buggy efter 1. november kræver skriftlig tilladelse fra Bestyrelsen, og tilladelsen kun gives til medlemmer der ikke fysisk er i stand til at gennemføre en golfrunde gående.

Mer’Golf også i 2024
Der har været Mergolf-møde med partnerne i samarbejdet, og samarbejdet fortsætter. Det undersøges om der kunne være andre klubber, der ønsker at indtræde i samarbejdet. Mere info om Mer’Golf på vor hjemmeside under Medlemmer.

Klubbens økonomi
Økonomien ser god ud. Pt. ligger vi likviditetsmæssigt bedre end samme tidspunkt sidste år. Det betyder at vi ligger pænt bedre end budgettet.
Der er desværre stadig en del, der skylder kontingent fra tidligere. Bestyrelsen har derfor besluttet, at skyldnere bliver overdraget til advokat, når de ikke har indbetalt efter modtagelse af rykkere.

Generalforsamling
Jette Glargaard, Gitte Sejersen og Jacob Rosendahl er på valg. Jette og Gitte stiller ikke op til genvalg. Jacob overvejer…
Jette fortsætter som ansvarlig for ProAm sammen med Kennett og Gitte fortsætter som ansvarlig for Klub 37+.
Generalforsamlingen afholdes igen på Fregatten Jylland sidst i januar.

Bestyrelsen
Jette Glargaard