Det økonomiske råderum

Klubbens økonomiske råderum er meget lille, (på Christiansborg er det tilsvarende rum tilsyneladende meget stort) derfor jagter vi både besparelser og indtægter, og selvfølgelig helst flere medlemmer.

Vores indtægter og udgifter ligger i øjeblikket på den gode side af budgettet og vi har fået mange prøvemedlemmer i kraft af vores 100 kroners slagtilbud.

Vi har ved bankens velvillighed fået omlagt 2 lån således, at den årlige ydelse reduceres med kr. 10.000.

Vi har til gavn for folkesundheden hævet buggylejen med 50 kr. og vi har hævet matchfeen med 15 kr. Disse priser har været uændrede i flere år.

 

Vi overvejer også alternative muligheder for at forbedre økonomien.
Et forslag (inspireret af GreenCard-ordningen) er at sælge handicapreguleringer: 1.000 kr. for en forhøjelse af spillehandicappet med 1 slag, dog max 2 slag (vi har dog skam i livet, og 2 slag ligger inden det normale fifleri-område). I ugen op til en match skal prisen være det dobbelte.
For ordentlighedens skyld skal man også kunne købe en reduktion af handicappet; vi forventer imidlertid ikke den store efterspørgsel her, så prisen er kun kr. 500 pr. slag.
Inden vi kan søsætte tilbuddet, er der dog nogle tekniske problemer i Golfbox, der skal løses.

Der er flere muligheder i den boldgade; f.eks. 200 kr. for lejeforbedring i rough (legalisering af: ”Jeg skal lige tjekke, om det nu også er min bold”)

Til gavn for banen og den almene moral overvejer vi også at belønne hver tilbagelagt tørv og hvert oprettet nedslagsmærke med 25 kr. Det vil næppe ødelægge klubbens økonomi.

Vi tænker videre!