5. januar 2021 Kære klubmedlemmer

Dansk Golf Union skrev til os i dag den 5. januar:
Pga. den britiske variant af coronavirussen har Statsministeriet i dag indført nye restriktioner i det danske samfund.
Nedenstående restriktioner tilføjes i morgen d. 6. januar og foreløbigt til og med d. 17. januar de restriktioner, der blev indført umiddelbart før jul:
• forsamlingsloftet sænkes fra 10 til 5 personer
• der opfordres til at holde 2 meters afstand til andre personer i stedet for den nuværende 1 meter
• der opfordres til, at man generelt bliver hjemme, aflyser aftaler og ser max 5 personer udover dem i sin husstand
For golfsporten betyder det, at vi skal være ekstra opmærksomme på, at spillere ikke forsamles mere 5 personer på noget tidspunkt i klubhusområdet og lokalt på golfbanen; f.eks. ved tee-steder.
Der kan fortsat spilles golf i privat regi, men DGU anbefaler at man tidligst ankommer 20 min før sin starttid og at man tager direkte hjem efter afsluttet runde. Der skal til enhver tid holdes 2 meters afstand til personer, der ikke er den del af sin husstand.
DGU anbefaler generelt at golfspillere udvælger faste spille- og træningsmakkere så regeringens anbefalinger om at se max 5 personer ud over dem fra sin husstand kan overholdes.
Der bør ikke afvikles aktiviteter, hvor der er risiko for, at forsamlingsloftet brydes. DGU anbefaler, at der ikke arrangeres turneringer med gunstart og ej heller turneringer med løbende start i traditionel forstand. Det er fortsat en mulighed, at registrere spillede runder til en løbende turnering/rangliste.
Der kan trænes i grupper af maksimalt 5 personer inkl. træner. Hvis flere grupper træner samtidigt, skal der sikres tydelig afstand mellem grupperne.
I forhold til drift af golfklubben anbefales det, at der ikke afvikles møder (fx bestyrelsesmøder og udvalgsmøder) med fysisk fremmøde. Alle møder bør udskydes eller afvikles online.

For at minimere kødannelse på banen opfordres klubbens medlemmer til at gå i 2 bolde og altid lukke en hurtigere bold igennem
Lad os passe godt på hinanden derud

Bestyrelsen
Jette Glargaard