11. januar 2021 Kære klubmedlemmer

Nyt Handicapsystem
Nu er det Nye Handicapsystem trådt i kraft og det har forståeligt medført en del spørgsmål.
Har du spørgsmål til det Nye Handicapsystem og dit nye handicap, så kontakt endelig John Brændgaard, der er klubbens ansvarlige for Handicap & Regler.
Du kan skrive til John på: johnbraendgaard@gmail.com, så vil John vende tilbage med et direkte svar til dig.
John Brændgaard vil, ud fra de henvendelser han får, lave en senere opsamling som udsendes til alle klubbens medlemmer.

Turneringsplan 2021
Årets turneringsplan er under udarbejdelse, og vil så snart den er klar, blive lagt på klubbens hjemmeside og blive lagt i kopi i klubhuset.

Generalforsamling 2021
Vi afventer lempelser i de nuværende restriktioner før ny dato fastlægges – måske skal vi hen i marts måned, før det lader sig gøre.

Bestyrelsen
Jette Glargaard