Generalforsamling – indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger med kr. 800,- årligt til kr. 6.700,-.
For 2020 stiger kontingentet pr. 1. maj med kr. 400,- til kr. 3.350,-.
Begrundelse:
•Indtægtsnedgang pga. faldende medlemstal
•Likviditetsbehov

Forslag fra medlemmerne:
Der er ikke indkommet forslag.