27 oktober 2020 Kære klubmedlemmer

Nye Covid19 – restriktioner

Fra mandag den 26. oktober trådte et nyt forsamlingsforbud på max 10 personer i kraft.
Det betyder, at officielle og uofficielle klubber i klubben ikke længere må forsamles mere end 10 personer ad gangen. I må gerne gå ud og spille golf med løbende start, men ingen samling før eller efter spillet. Så tilpas det således, at I løbende kommer og forlader klubben.
Fra torsdag den 29. oktober skal alle bære mundbind, når man færdes i klubhuset og i bagrummet. Mundbindet må tages af, når man sidder ned.

På banen må flagstængerne ikke berøres – der kommer igen “urtepotter” i hullerne, så man lader flaget blive i hullet.

Det er vigtigt, at alle overholder de udstukne regler, så vi kan blive ved med at spille golf og samtidig passe godt på hinanden.

 

Det nye handicapsystem

Nedenstående links kan anbefales for at lette forståelsen og det første link er vedr. udfyldelse af scorekort via mobiltelefon – det er en god måde at aflevere scorekort på – både nu og efter 1. januar.

 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/indsendelse-af-scorekort-golfbox-app

https://jwp.io/s/t4dovR0t  (husk lyd)

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/nyt-handicap-med-f%C3%A6rre-end-20-scorekort

Golfundervisningen slutter nu – stort set

Med udgangen af oktober er det slut med golfundervisningen for i år.

Sidste dag med undervisning er således torsdag den 29. oktober. Det gælder både holdundervisning og individuelle lektioner.

Stort set i hvert fald, for det vil dog stadig være muligt at få individuelle lektioner om søndagen nogle uger endnu, muligvis hele november, hvis vejret arter sig. Og nu har vi jo også et udslagshus at hytte os i.

Undervisningen i november starter søndag den 8. november (søndag den 1. november er der Par 3 bane Mesterskab) og ligger kl. 11.00 – 12.00 og kl. 13.00 – 14.00. Lektioner bookes som hidtil på klubbens hjemmeside under Pro.

 

Spil med lejeforbedring

I uge 43 har der været spil med lejeforbedring på fairways på grund af vertikalskæring af fairways. Det lader vi fortsætte som en midlertidig Lokal Regel i de følgende uger, indtil vi går over til Vinterbane.

Tilladelsen til lejeforbedring på fairway skyldes de dårlige baneforhold efter vertikalskæringen og eftersåningen og ønsket om at beskytte banen.

Lejeforbedring kan ske enten ved at lægge bolden op på en græstot indenfor et scorekort eller op på en måtte, placeret der hvor bolden ligger. I begge tilfælde tæller scores til handicapregulering. Senere vil vi tage stilling til, om spil fra måtte skal være obligatorisk.

I øvrigt spilles banen som sædvanligt, men inden så længe, når græsvæksten ophører, vil vi gå over til vinterteesteder, men nærmere herom senere.

 

Par 3 bane Mesterskab

Husk der er Par 3 Bane Mesterskab i den kommende weekend. Slagspilskvalifikation fredag den 30.10. med start mellem kl. 14.00 og 16.00 og lørdag den 31.10 med start mellem kl. 10.00 og 12.00. Man må gerne spille flere kvalifikationsrunder, men hver runde koster kr. 25.
Hulspilsfinaler på søndag den 1.11. fra kl. 14.00 for de 8 bedste nettoscores.

Ingen forhåndstilmelding eller startliste, man vælger selv sit starttidspunkt inden for de nævnte tidsrum. Mød op i Udslagshuset på Driving Range med en spillepartner, betal matchfee og få dit scorekort.

Se i øvrigt tidligere udsendt Nyhedsmail.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard