Spil med lejeforbedring

I uge 43 har der jo været spil med lejeforbedring på fairways på grund af verticalskæring af fairways. Det lader vi fortsætte som en midlertidig Lokal Regel i de følgende uger indtil vi går over til Vinterbane.

Tilladelsen til lejeforbedring på fairway skyldes de dårlige baneforhold efter verticalskæringen og eftersåningen og ønsket om at beskytte banen.

Lejeforbedring kan ske enten ved at lægge bolden op på en græstot indenfor et scorekort eller op på en måtte, placeret der hvor bolden ligger. I begge tilfælde tæller scores til handicapregulering.. Senere vil vi tage stilling til om spil fra måtte skal være obligatorisk.

I øvrigt spilles banen som sædvanligt, men inden så længe, når græsvæksten ophører, vil vi som sædvanlig gå over til vinterteesteder, men nærmere herom senere.