21. september 2020 – Kære klubmedlemmer.

Skærpede Corona restriktioner
Vi må nu max. være 50 personer forsamlet gældende indtil videre til den 18.oktober, dette gælder
ude som inde, hvorfor der max. må opholde sig 50 personer i klublokalet.
Vi alle må fortsat tage vare på os selv og hinanden, spritte-/vaske hænder, holde høj hygiejne,
hoste i ærmet og holde afstand, så vi forhåbentlig kan spille golf og dyrke det sociale i tiden
fremover.

Sæsonafslutningsmatch for vores prøvemedlemmer søndag, den 27. september
Vi har 60 prøvemedlemmer i år. De har trænet flittigt, mange har opnået banetilladelse og nogle
har sågar allerede meldt sig helt ind. Det er imponerende og glædeligt for fremtiden i vores klub.
Læretiden afsluttes selvfølgelig med en ”svendeprøve” og et ”svendegilde”. Det finder sted søndag
den 27. september fra kl. 13, hvor 30-40 nye spillere vil befolke banen. Banen er ikke lukket,
bortset fra 12 starttider, men det kan godt være, at der ikke spilles lige så hurtigt, som de gamle
spillere (tror) de spiller.

Den årlige Føtex sponsorturnering afholdes søndag, den 4. oktober.
Turneringen spilles som en holdturnering.
Texas Scramble: Alle slår ud hvorefter stedet for bedste slag vælges. Stedet markeres og herfra
slår alle deres andet slag – sådan fortsætter spillet til sidste hul er spillet. Der føres kun 1
scorekort
Husk at melde dig til turneringen – tilmelding slutter den 2. oktober kl. 17.00

Ebelgolf turneringen finder sted som altid fredag i uge 42 – i år fredag, den 16. oktober
Turneringen er fuldt tegnet og turneringsledelsen afventer myndighedernes Corona udmelding
efter den 4. oktober.

Klubbens økonomi har det bedre end forventet
Likviditetsmæssigt kan vi formentlig for 1. gang i en årrække undgå, at vi skal have et bevilget
overtræk i løbet af oktober måned.
Bestyrelsen er i gang med at udarbejde budget for 2021, hvor vore indtægter, grundet fuld
implementering af den vedtagne kontingentstigning, vil være fornuftige.
Når næste år er gået og med udgangspunkt i et uændret omkostningsbudget, vil vi få et markant
bedre likviditetsbudget, da vi så er fri af et Eurolån.

MerGolf
Der har været afholdt MerGolf fællesmøde mellem de involverede klubber (Ebeltoft, Søhøjlandet,
Grenaa, Norddjurs og Mollerup) og det er besluttet, at aftalen om MerGolf fortsætter i 2021 og til
samme pris – kr. 800.
Betalingsperioden er kalenderåret 1.1. til 31.12.
I vinterperioden 01.11-31.03 skal der, hvis man har MerGolf aftale, betales kr. 100,- i greenfee,

Husk altid at bekræfte din tid og også slette den, hvis den alligevel ikke benyttes, så andre kan få
glæde af tiden.

Klubhuset – arbejdsdag den 3. oktober
Klubhuset er kommet fint igennem en travl sommer. Ros og tak for det til klubhusets korps af
hjælpere.
Her ved efterårets begyndelse, er der brug for en lørdag, hvor vi skal have malet gavle og
vindskeder.
Derudover har vi brug for hjælp fra medlemmer med viden om VVS og medlemmer som vil hjælpe
med afretning af huller i vejen til parkeringspladsen.
Har du lyst til at hjælpe, så skriv dig på listen der bliver hængt op i klubhuset eller meld tilbage til
Gøsta på 3035 8515.

Sekretariatet
Sekretariatet har haft stor hjælp fra klubmedlemmer igennem det seneste halve år, når vor
klubsekretær Gitte Skouboe har holdt sine ugentlige fridage – tusind tak for hjælpen.
Gitte holder en velfortjent ferie fra torsdag, den 24. september og er tilbage igen torsdag, den 1.
oktober. I Gittes fravær vil det være dejligt, hvis I vil være greenfee spillere behjælpelige ved
behov.

Nybolig donation
Under planlægningen af ProAm blev det klart, at vi ikke alle kunne være i klublokalet grundet
Corona restriktioner og Nybolig kom os til hjælp, ved at købe det store rød/hvide telt, som var
opsat i forlængelse af klubhuset under ProAm arrangementet.
Et telt golfklubben kan få glæde af fremover ved større pladskrævende arrangementer.
STOR TAK til Nybolig.

Bestyrelsen
Jette Glargaard