Propning af greens og verticalskæring af fairways

Propning af greens

Greens blev jo arbejdet op i tip-top stand til ProAm, så de var hurtige, jævne og faste. Men nu ødelægger vi det hele igen ved at proppe dem. D.v.s. vi trækker en masse små propper op, og fylder hullerne  med sand igen. Det er en årlig operation, som har til formål at skabe adgang for ilt, vand og gødning til vækstlaget under græstæppet, som hele tiden bliver udsat for komprimering af trafikken af maskiner og spillere. Propningen har endvidere til formål at indføre mere sand i vækstlaget, til erstatning for den oprindelige muld, som er mere tilbøjelig til at blive kompakt end greens bygget på sand. De nye greens på par 3 banen har sand som vækstlag.

Ødelæggelsen starter mandag d. 21. september ca. kl. 12 på de første 9 huller. Disse huller er så lukket for spil resten af dagen. De er spilbare igen fra tirsdag morgen, men vil være lidt ujævne.

Arbejdet fortsætter tirsdag eftermiddag på de sidste 9 huller, som så vil være lukket resten af dagen og igen spilbare fra onsdag morgen.

Onsdag bliver der spredt sand (dresset) på alle greens, men de er spilbare. Dog må man holde inde med skydningen i de 10 min. hvor der arbejdes på en green. Man kan jo bruge ventetiden til at brokke/glæde sig over det nye handicap, man bliver udstyret med næste år.

De optagne propper vil blive anvendt til at forbedre det gamle vejareal på hul 14, så her vil der være nogle områder med areal under reparation med spilleforbud.

 

Verticalskæring af fairways

Når vi nu er i gang, vil vi også ødelægge fairways. Der nu ikke så meget at ødelægge, vores fairways er ikke gode, dels fordi underlaget er tæt på at opfylde kravene til stabilgrus, dels fordi de har fået for lidt vand de sidst 2-3 år i vækstsæsonen. Det hjælper ikke meget, at det regner om vinteren. Fairways er derfor hårde og uigennemtrængelige for ilt, gødning og den smule vand der trods alt kommer. Det er dårlige betingelser for græsvækst.

Luksusoperationen ville være at proppe og dresse ligesom på greens, men det er praktisk og økonomisk uoverkommeligt.
Det vi kan gøre, er at verticalskære fairways, som vi også gør på greens, d.v.s . at skære ned i toplaget med tynde knive. Herved brydes den hårde overflade lidt og der skabes adgang til det øverste af rodnettet for ilt vand og gødning, og forhåbentlig aktivers også noget af det frø som altid ligger i jorden (”Frøbanken”). Det gælder desværre også ukrudtsfrø, men det er jo dog også grønt.

Den operation vil blive gennemført i uge 40 og tage et par dage. Banen bliver ikke lukket, men maskinen, som vi lejer, skal køre kontinuerligt, så man må springe det hul over, som der arbejdes på.