Kære medlemmer.

Bestyrelsen har som forventet fået en række henvendelser fra medlemmer, som ikke finder det nødvendigt eller rimeligt at lukke banen, fordi de anser smitterisikoen ved at spille golf for minimal, især på vores bane, hvor vi er så få spillere. Der henvises selvfølgelig også til, at ikke alle baner i landet er lukket.
Bestyrelsen forstår naturligvis frustrationen hos medlemmerne, men nogle medlemmer tilkendegiver dog også, at de forstår og accepterer lukningen.
Bestyrelsen besluttede den 18. marts at lukke banen efter anbefaling fra DGU. En anbefaling vi valgte at følge, dels fordi vi finder det vigtigt, at golfdanmark agerer så ensartet som muligt, dels fordi vi er enige i, at der er en smitterisiko ved at spille golf. Uanset om smittespredningsrisikoen ved at spille golf er stor eller lille, så har vi et medansvar for at begrænse risikoen mest muligt både af hensyn til vores medlemmer, især de ældre og svage, og af hensyn til vores medborgere.
Vi var og er bevidste om, at en del af klubbens medlemmer vil være uenig i beslutningen, men bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at beslutningen i den givne situation var og er rigtig.
Vi afventer nu en udmelding fra DGU i næste uge. Umiddelbart derefter vil bestyrelsen drøfte udmeldingen og forholdene i øvrigt, og orientere medlemmerne om der er anledning til at ændre den gældende beslutning om banelukning.

Bestyrelsen
Jette Glargaard

22. marts 2020