30. december 2020 Kære klubmedlemmer

Opdatering vedrørende Corona

Dansk Golf Union skrev til os i dag den 30. december, at de nuværende restriktioner løber til og med den 17. januar.

Derfor er sekretariatet lukket til og med den 17. januar. I kan stadig, ved brug af mundbind, gå ind og udskrive scorekort og bruge dametoilettet og handicaptoilettet

 

Generalforsamling mandag, den 25. januar 2021 er aflyst

Bestyrelsen har besluttet at udsætte afholdelsen af generalforsamlingen indtil den på forsvarlig vis kan blive afholdt og på et tidspunkt med færre restriktioner.

I vil, når det er os muligt at fastsætte en ny dato for generalforsamlingen, modtage en indkaldelse.

 

Mer’Golf  for kr. 800 fra 1. januar 2021

I 2021 kan klubbens medlemmer igen købe Mer’Golf medlemskab, der giver mulighed for frit spil på banerne i Grenaa, Norddjurs, Mollerup og Søhøjlandet i sommersæsonen 1.4. – 31.10.

I vintersæsonen 1.11. – 31.3. kan der spilles mod merbetaling kr. 100 pr. runde til den enkelte klub.

Hvis du vil spille Mer’Golf i 2021 skal du sende en mail til post@ebeltoft.golfclub.dk, så vil klubsekretær Gitte sørge for det bliver registreret i Golfbox.

 

Godt nytår

I ønskes alle et godt nytår og STOR TAK fra bestyrelsen for Jeres forståelse og store medvirken til at 2020 blev et godt år for Ebeltoft Golf Club.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

 

 

Ændringer i Golfreglerne

De nye regler, som nu har været i brug et år, har vist sig uhensigtsmæssige i flere situationer, og er derfor blevet modificeret med virkning fra 1. jan. 2021.

Her kommer en summarisk gennemgang af de vigtigste ændringer:

1    Opvarmning før runden,
det er tidsspilde, det skal man bruge de første 3 huller til.

2    Starttiden skal overholdes,
men ikke hvis dem foran allerede er ude af syne, eller man ikke har bekræftet sin starttid.

3    Prøvesving er nødvendige,
især på teestedet, da det kræver mindst 3 prøvesving at få kalibreret afstanden ned til grønsværen.

4    Snakke højt og stå i vejen,
selvom man er blevet vaccineret mod Covid 21 skal man stå mindst 2 køllelængder fra spilleren, og mundbind er ikke tilstrækkeligt til at dæmpe den generende palaver.

5    Luftslag kan diskuteres,
hvis luftslaget undtagelsesvis ikke anerkendes som et prøvesving, så tæller det i hvert fald ikke mellem venner, som så forventer samme imødekommenhed ved en senere lignende situation.

6    Der kan ledes i mindst 5 minutter,
de 3 minutter kan forlænges til 5-6-7 minutter, hvis man er lige ved at finde bolden.

7    Droppe ved tabt bold,
erfaringen viser, at bolden altid er forsvundet nærmere hullet, end modspillerne mener.

8    Bolden må Identificeres,
identificering er dog ikke det samme som lejeforbedring.

9   Tørv skal som hovedregel lægges på plads,
det er kun store tørv, som man snubler over, der skal lægges på plads. Mindre tørv lægges kun tilbage, hvis man har tid og lyst til det.

10   Afstandsmåling sinker spillet,
der er ingen grund til at måle afstanden til flaget, når man har ligget det samme sted hver torsdag de sidste 7 år.

11   Greenkeeperen er fredet,
forsøg har vist, at greenkeepere ikke klipper hurtigere, når de bliver ramt i hovedet.

12   Trække trolleyen mellem green og bunker,
man optjener ikke ret til at trække vognen ind mellem bunker og green, uanset hvor mange år man har spillet golf.

13   Rive bunkers,
man skal også rive efter det andet forsøg på at komme ud af bunkeren.
Efter det tredje forsøg er det lovligt at bruge riven til at fiske bolden ud med.

14   Rette nedslagsmærker op,
det er ikke kun nedslagsmærker, der generer ens egen puttning, der skal rettes op.
Note: Et nedslagsmærke er en fordybning i green forårsaget af nedslaget af andre spilleres bolde.

15   Fore,
det giver ikke ekstra stavrefordpoint at ramme spillerne på holdet foran, men for at fremme spillet, er det ok at råbe fåre, når en af dem er midt i opsvinget.

16   Hurtigt spil,
hvis der er risiko for at blive færdig med runden før man har brugt 5 timer, skal man sætte farten ned på de resterende huller.

17   Tælle scoret på green,
selvom man nemt kan glemme et slag eller to på den lange tur ud af green, må der alligevel først tælles score på næste teested.

18    Aflevere scorekort,
der er to situationer, hvor det nu er nødvendigt at indberette sin score: ved høj score, når man vil op i handicap, og ved lav score, når man vil ned i handicap.

19   Klubhuset,
åbent klubhus er ikke ensbetydende med fri bar ved fadølsanlægget.

 

Det forventes, at reglerne med disse modifikationer vil være mere i overensstemmelse med den faktiske adfærd på golfbanerne, og dermed øges chancerne for at reglerne vil blive overholdt i 2021.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at golfreglerne ikke er (og ej heller skal være) i overensstemmelse med Grundloven, da reglerne jo i udstrakt og ubehagelig grad begrænser det enkelte individs handlefrihed.

                                                                                                                                 

(Gengivet uden tilladelse fra R&A)