19. december 2020 – Kære klubmedlemmer

Opdatering vedrørende Corona

Dansk Golf Union skrev til os den 17. december, at fra den 25. december og frem til den 3. januar vil detailhandlen blive lukket ned. For golfklubben betyder det, at proshoppen /golfbutikken skal være lukket.
Derfor er sekretariatet lukket fra den 25. december til den 3. januar. I kan stadig gå ind og udskrive scorekort og bruge dametoilettet og handicaptoilettet.

Vi har igen ansøgt DIF og DGU om tilskud fra Corona hjælpepuljen til dækning af vort tab af indtægter vedr. bl.a. aflysning af Ebelgolf turneringen og manglende omsætning i klubhuset og har fået bevilliget yderligere kr. 22.271 som klubben allerede har modtaget.

Ny ansættelse

Vi har ansat greenkeeper Ralph Siddons som starter den 15. marts 2021.
Ralph har været greenkeeperlærling i Ebeltoft Golf Club 2010 til 2014, så han kender vor bane indgående. Ralph kommer fra Lyngbygård Golfbane, hvor han har arbejdet som greenkeeper de sidste 3 år.
Vi ser frem til samarbejdet med Ralph og glæder os til at han og vor chefgreenkeeper Jacob Fredberg sammen står for ansvaret for vor skønne bane i 2021.

 

Mer’Golf 2021 for kr. 800

I 2021 kan klubbens medlemmer igen købe Mer’Golf medlemskab, der giver mulighed for frit spil på banerne i Grenaa, Norddjurs, Mollerup og Søhøjlandet i sommersæsonen 1.4. – 31.10.
I vintersæsonen 1.11. – 31.3. kan der spilles mod merbetaling kr. 100 pr. runde til den enkelte klub.
Hvis du vil spille Mer’Golf i 2021 skal du sende en mail til post@ebeltoft.golfclub.dk, så vil klubsekretær Gitte sørge for det bliver registreret i Golfbox.
Beløbet kr. 800 bedes overført til golfklubbens konto: 4920 4920558593 med angivelse af DGU nr. og Mer’Golf.

Brugstyveri

Vi har desværre nogle gange i løbet af de sidste måneder været plaget af tyveri af buggier fra klubområdet, som har resulteret i, at flere buggier er blevet beskadigede og ødelagte.
Tyverierne er blevet politianmeldt og nogle af tyvene har fået bøde og anmærkning på straffeattesten, mens andre er gået fri. Der er etableret et godt samarbejde mellem skole, socialforvaltningen og politiet (SSP) ligesom Natteravnene er opmærksomme på hvad der er sket.
Kæder med lås er igen opsat ved buggyparkeringen og bedes sat på efter hver ud- og indkørsel.
Da klubhuset ikke kan anvendes til ophold grundet Corona p.t. aflåses klubhuset hver dag kl 16.30.

Nyt vedr. medlemsskaber / priser i 2021

Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde besluttet, at lave en rabatordning således at Juniorer indtil videre kan få medlemskab af vor klub for kr. 500 om året. For øjeblikket har vi 1 juniorspiller og vi vil gerne have flere og tror det lavere kontingent måske kan motivere flere til indmeldelse i klubben.

Der kan spilles Pay and Play fredage fra kl. 12 mod betaling af greenfee og forudbestilling i sekretariatet af tid senest på dagen kl. 12.

Prøvemedlemsskab 2021 begynder primo april og slutter 1. november og koster kr. 200. Prøvemedlemmerne benytter Par 3 banen.
Når prøvemedlemmet har bestået regelprøven og er klar til spil på den stor bane og ønsker at spille den, kan man blive Begyndermedlem for kr. 750 frem til 31.10.

Generalforsamling mandag, den 25. januar 2021
Da klubhuset ikke kan rumme mere end 60 deltagere til generalforsamling grundet Corona restriktioner, har vi i bestyrelsen besluttet, at holde generalforsamlingen i Fregatten Jyllands Auditorium, som giver mulighed for, at alle der har lyst til at deltage i generalforsamlingen får mulighed for det.
Indkaldelse til generalforsamlingen fremsendes i starten af 2021.

TAK TAK TAK TAK TAK og GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

TAK til klubbens medlemmer der har ydet en stor frivillige indsats i 2020 – uden jeres ihærdige indsats på banen, i klubberne i klubben, i klubhuset, omkring klubhuset, under turneringerne, på Ryttergården, på træningsbanen, på driving range – overalt – kunne vor klub ikke eksistere.
TAK til vore dygtige og stabile medarbejdere og ihærdige baneformand – I gør et stort ansvarligt, fleksibelt og engageret arbejde.
TAK til vore uundværlige Sponsorer der på trods af Corona stadig støtter op om vor klub.
TAK til alle klubbens medlemmer fordi I har valgt at vor dejlige golfbane skal være jeres hjemmebane.
TAK til bestyrelsen for et konstruktivt og rummeligt samarbejde.

Bestyrelsen
Jette Glargaard

a

Anlægsarbejder i vinteren 2020-21

Hvert år forsøger vi at realisere en bid af den udviklingsplan for banen, som er skitseret i det vedtagne program: ”Ide, Målsætning og Plan for Ebeltoft Golfbane 2020-2030”
Hvis vi skulle gå efter de projekter, som vil have størst værdi for banen, skulle vi tage fat på f.eks. et nyt hul 2 gennem skoven mellem hul 1 og nuværende hul 2, eller udvidelse af green 14 eller 15, men vi er styret af et budget på kr. 25.000 og vores arbejdskapacitet: en gravemaskine, en skovl, en rive og halvanden mand.
Så de store projekter må vente, men indenfor de givne begrænsninger kan vi alligevel godt lave nogle ting, som gør banen bedre og mere regulær.
Som man kan se rundt omkring i landskabet er vi i gang med :
– sti ved udgangen fra 1. green (færdig)
– sti fra 2. green til 3. teested (færdig)
– nyt rødt/ blåt teested på hul 6 i højre side, så udslagsvinklen bliver ind i fairway og ikke ud af fairway
– nyt rødt teested på hul 7, så hullet bliver kortere og green mere synlig
– udvidelse af gul tee på hul 8, så det bedre klarer slitagen
– rydning af nogle træer og buskads i højre side af hul 8
– anlæggelse af to fairwaybunkers i højre side af hul 8, for at stoppe nogle af boldene på vej ned i skoven
– forlængelse af stien ud fra teestederne på hul 10 (færdig)
– opbygning af nogle høje bag 13. green for at skabe en visuel og spillemæssig baggrund for greenen.
– skæring af bunkerkanter og opretning af sandlag
Dertil kommer i de næste par måneder så langt kræfterne måtte række:
– etablering af sprinklere foran green 1 og 18, hvor græsset på skråningen har dårlige vækstbetingelser
– udvidelse af blå tee på hul 15, så det evt. kan bruges som gul tee, så hullet kan få en fair par 3-længde.
– sti ved teestederne på hul 7
– sti op fra 17. green
– forlængelse af stopvolden i venstre side af fairway 18 mod træningsbanen
– plantning af nogle træer bl.a. i roughen mellem hul 1 og 18, til lokalisering af de (mange) skæve drives
– trimning af diverse træer og buske rundt omkring
Til nogle af disse arbejder har vi god og nødvendig hjælp af frivillige, og det kan godt være, at vi kalder på nogle flere, når der skal finpudses på anlægsarbejderne til foråret.
Der er givetvis nogen, der vil spørge: er al det nu også nødvendigt? Nej, det er det ikke, men det er godt.
Der er sikkert også nogen, der hellere ville have nogle andre forbedringer, men dette er altså, hvad det blev til i denne omgang

Baneformanden