Anlægsarbejder i vinteren 2020-21

Hvert år forsøger vi at realisere en bid af den udviklingsplan for banen, som er skitseret i det vedtagne program: ”Ide, Målsætning og Plan for Ebeltoft Golfbane 2020-2030”

Hvis vi skulle gå efter de projekter, som vil have størst værdi for banen, skulle vi tage fat på f.eks. et nyt hul 2 gennem skoven mellem hul 1 og nuværende hul 2, eller udvidelse af green 14 eller 15, men vi er styret af et budget på kr. 25.000 og vores arbejdskapacitet: en gravemaskine, en skovl, en rive og halvanden mand.

Så de store projekter må vente, men indenfor de givne begrænsninger kan vi alligevel godt lave nogle ting, som gør banen bedre og mere regulær.

Som man kan se rundt omkring i landskabet er vi i gang med :

–  sti ved udgangen fra 1. green (færdig)

–  sti fra 2. green til 3. teested (færdig)

–  nyt rødt/ blåt teested på hul 6 i højre side, så udslagsvinklen bliver ind i fairway og ikke ud af fairway

–  nyt rødt teested på hul 7, så hullet bliver kortere og green mere synlig

–  udvidelse af gul tee på hul 8, så det bedre klarer slitagen

–  rydning af nogle træer og buskads i højre side af hul 8

–  anlæggelse af to fairwaybunkers i højre side af hul 8, for at stoppe nogle af boldene på vej ned i skoven

–  forlængelse af stien ud fra teestederne på hul 10 (færdig)

–  opbygning af nogle høje bag 13. green for at skabe en visuel og spillemæssig baggrund for greenen.

–  skæring af bunkerkanter og opretning af sandlag

Dertil kommer i de næste par måneder så langt kræfterne måtte række:

–  etablering af sprinklere foran green 1 og 18, hvor græsset på skråningen har dårlige vækstbetingelser

–  udvidelse af blå tee på hul 15, så det kan bruges som gul tee, så hullet kan få en fair par 3-længde.

–  sti ved teestederne på hul 7

–  sti op fra 17. green

–  forlængelse af stopvolden i venstre side af fairway 18 mod træningsbanen

–  plantning af nogle træer bl.a. i roughen mellem hul 1 og 18, til lokalisering af de (mange) skæve drives

–  trimning af diverse træer og buske rundt omkring

Til nogle af disse arbejder har vi god og nødvendig hjælp af frivillige, og det kan godt være, at vi kalder på nogle flere, når der skal finpudses på anlægsarbejderne til foråret.

Der er givetvis nogen, der vil spørge: er al det nu også nødvendigt? Nej, det er det ikke, men det er godt.

Der er sikkert også nogen, der hellere ville have nogle andre forbedringer, men dette er altså, hvad det blev til i denne omgang

Baneformanden                                                                                                                                     13-12-20