Generalforsamling  mandag d. 28 Januar 2019.

Generalforsamling  mandag d. 28 Januar 2019.

Efter forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget, hvor bestyrelsen blev reduceret fra 7 til 5 medlemmer, blev følgende valgt til bestyrelsen.

Niels Korsgaard (formand )

Allan Bante (næstformand)

Jacob Rosendal

Henrik Jacobsen

Jørgen Fink (kasser)

Suppleant

Susanne Bødker Rasmussen