26.1.2023 – Om generalforsamling den 31.1.2023

Kære Klubmedlemmer

I forbindelse med afholdelsen af generalforsamling på tirsdag, den 31.1.2023 i Fregatten Jyllands Auditorium kl. 19.00, kan vi oplyse, at der ikke er indkommet forslag fra klubmedlemmer til behandling på generalforsamlingen

Til dagsordenens punkt 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen:

At nuværende næstformand og kasserer Allan Bante genvælges til bestyrelsen

At Carsten Høy Gemal vælges som bestyrelsesmedlem

At Susanne Eidorff Rasmussen vælges som suppleant til bestyrelsen

Til Dagsordenens punkt 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at National Revision, Randers genvælges som Ebeltoft Golf Clubs revisor.

Bestyrelsen