20.4.2021 Kære klubmedlemmer

Anbefalinger fra DGU til golfklubberne pr. 21. april 2021.
Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der holder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse.

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer (med både løbende start og gunstart) med mere end 50 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 50 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.

Anbefalinger vedr. klubhuset
Som reglerne er nu kan lokaler med servering og proshopper/butikker holde åbent for både medlemmer og offentligheden med de gældende krav som er beskrevet i dette dokument. Forenings-/medlemslokaler kan som udgangspunkt ikke være åbne for medlemmer eller offentligheden.
Der er lempelser/krav som beskrives i det nedenstående.
1. Bagrum og toiletter kan benyttes af alle.
2. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for børn og unge under 18 uden coronapas, dog med et forsamlingsloft på 25 personer.
3. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer.
4. Proshoppen kan være åben med min. 4 m2 per kunde
5. Alle skal ved færden i klubhuset bruge mundbind. Undtaget er børn under 12 år og administrativt personale, der ikke har kundekontakt.
6. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.

Disse ovenstående anbefalinger har bestyrelsen forholdt sig til og besluttet:

Der må stadig ikke tages ophold i klubhuset – max 5 personer iført mundbind kan på samme tid købe drikkevarer fra automaten og udskrive scorekort.

I forhold til klubbens begrænsede personale, vil det ikke være muligt at kontrollere det krævede Coronapas for +70 – derfor fortsætter de eksisterende begrænsninger for ophold i klubhuset.

Hole in One
Torsdag den 15. april spillede Hanne Nielsen sammen med Hanne Verdoes. Hanne Verdoes slog på green på hul 9, det gjorde Hanne Nielsen også. De var enige om, at Hanne Nielsens bold var tættes på og på vejen djokede de med, at bolden nok var i hul. Hanne Nielsen sagde, at hvis bolden var i hul, ville hun slå en vejrmølle. Det gjorde hun så, for bolden var i hul. Stort tillykke til Hanne Nielsen.

Åben golfbane
Søndag d. 18. april havde vi Åben Golfbane i Ebeltoft Golf Club fra kl. 14-17.
Vi havde vejret med os, og det blev en hyggelig og lærerig dag for de 21 børn og voksne, der mødte op og brugte eftermiddagen til at øve putting og udslag.
Dagen sluttede med en lille match på vores nyåbnede Par 3 bane samt lidt information omkring det at være medlem af golfklubben.
Vi fik 11 nye prøvemedlemmer på dagen.

Dansommer turnering v/Poul Svendsen
På søndag, den 25 april har vi årets første sponsorturnering, hvor der er gunstart kl 9.30. Vi håber at se rigtig mange af klubbens medlemmer tilmelde sig turneringen og spille med om de mange fine præmier.

Bestyrelsen
Jette Glargaard