15. april 2021 Kære klubmedlemmer

Hole in One

Vi er mange vinteraktive golfspillere som ser frem til forårs- og sommervarme med golfspil i lettere påklædning og dermed bedre bevægelsesfrihed.

Orla Andreasen have dog fuld bevægelighed mandag, den 22. marts, da han sendte bolden afsted på golfbanens hul 17 og fik Hole in One – stort tillykke til Orla, der har modtaget en flaske whisky sponseret af Kvickly.

 

Åben golfbane

På søndag den 18. april holder vi Åben Golfbane fra kl. 14-17 for at hverve nye medlemmer.

Vi ved ikke, hvor mange der kommer, men i det nævnte tidsrum må man forvente, at vi optager puttinggreen og driving range.

Vi bruger også Par 3 banen, og hvis der er mange deltagere, kan vi blive nødt til også at bruge hul 18. Det vil i så fald være omkring kl. 15.00.
Medmindre man er ved at sætte banerekord, kan det altså blive nødvendigt at springe hul 18 over, men vi vil forsøge at lempe i hvert fald greenfee spillere igennem.

 

Regnskab 2020 og buget 2021

I forbindelse med indkaldelse til generalforsamling plejer seneste regnskab og budget at blive offentliggjort.

Vi afventer stadig at kunne fastsætte en dato for afholdelse af generalforsamling 2021, men I skal ikke vente længere på at se regnskab og budget, så disse vil blive lagt på hjemmesiden inden weekenden. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen besvare spørgsmål til regnskab og budget – ikke før.

Vor medlemsstatus ser i øvrigt sådan ud d.d.:

Seniorer – 293

Ungseniorer – 10

Juniorer – 1

Long distance – 10

Flexmedlemmer – 36

Passive – 7

 

 

 

Deltag i vores turneringer og støt vore sponsorer

Alle årets turneringer ligger i Golfbox og de fleste er åbne for tilmelding.

Hele turneringsplanen kan ses på klubbens hjemmeside og ligger i klubhuset, så den kan tages med hjem

Årets første 2 turneringer:

Søndag, den 25. april  –  Stableford turnering v/ Dansommer v/ Poul Svendsen

Søndag, den 2. maj      –  Djursland Golfturnering – Norddjurs, Grenaa og Ebeltoft klubberne i samarbejde med Sparekassen Kronjylland

– kun for klubbernes medlemmer og spilles i 3 rækker med løbende start

– den bedste tredjedel / 10 bedste i hver række i hver klub kvalificerer sig til finale i Grenå Golf Klub den 8. august.

 

Baneservice

Baneservice starter op fra næste uge og der er selvfølgelig også formidabel Baneservice under sponsorturneringerne.

 

Ungseniorer

Vi skrev i sidste nyhedsmail, at ungseniorer under uddannelse kunne søge legat til halvt årskontingent.

Dette har vi ændret til, at alle ungseniorer, indtil videre, kan få 50% kontingent rabat, så vi kan få flere unge medlemmer i klubben.

Initiativet har allerede flerdoblet medlemsantallet af ungseniorer.

 

Hul 16 

Vi har et problem med, at lange og venstreskæve drives på hul 16 rammer husene på venstre side af hullet.
Naboerne er ikke modstandere af golfbanen, nogle af dem spiller selv golf, men de føler sig utrygge. Problemet er tiltagende, fordi golfspillerne slår længere og længere og tilsvarende skævere. Især er det brune hus tættest på banen udsat; flere gange er taget blevet ramt, så tagsten har måttet udskiftes. Det er en bekostning for golfklubben, da skadevolderne desværre ikke melder sig. Men meget værre er, at der er en alvorlig risiko for at beboerne, herunder børnene bliver ramt af vildfarne golfbolde. Det har nogle gange været særdeles tæt på. Vi kan på grund af terrænet ikke flytte fairway længere mod højre og ejheller out of bounds grænsen, hvis hullet stadig skal være spilbart. Vi skal derfor opfordre de længereslående og venstreorienterede spillere til at være meget opmærksom på risikoen og sigte højre om retningspælen og evt. skifte den ustyrlige driver ud med en mere kontrollerbar 3-wood eller et langt jern.

 

Regionsgolf & Danmarksserien

Regionsgolf:

Her er der mulighed for at stille hold i a-b-c og d rækken. I disse rækker er det handicap der er afgørende, og man skal være mindst 21 år for at kunne deltage. Så snart det er de aldersbestemte rækker der spilles i, så er det som navnet antyder, alderen der er afgørende. I de aldersbestemte rækker er man Senior fra det år man fylder 50. Veteran er man det år man fylder 60 og man kan også deltage i senior. Superveteran er det år man fylder 70 og man kan deltage i de to andre rækker.

Det er kun amatører der kan deltage i regionsgolfen, men i de aldersbestemte rækker er det ok med et + handicap.

I a-b-c og d rækkerne er der handicapgrænser, men her er alderen underordnet, når bare man er over 21. A rækken må man ikke have et handicap under 4,5, B rækken er grænsen 11,5, i C rækken er grænsen 18,5 og D rækken må man ikke være under 26,5.

Danmarksserien:

Der kan stilles hold i herrer, dame og mix rækker. Hvis det er herre eller damerækken, så skal der være mindst 5 men gerne 7 herrer/damer for at stille hold. Der kan også stilles mix-hold, men så er de aldersbestemte og her gælder samme aldersinddeling som ved regionsholdene. Man må gerne være professionel, og der skal mindst være 2 damer og 5 herrer for at kunne stille hold.

Begge turneringer er hyggelige, og der er mulighed for, at vi kan stille med flere hold, hvis der er spillere nok til et hold, og hvis I har lyst.

Det kræver at der er en holdkaptajn, som af og til kan have svært ved at finde spillere, specielt når det regner, men man kan sagtens dele rollen, så det ikke kun hænger på en person. Når der ikke er Corona, er der normalt fællesspisning med spillerne fra den besøgende klub. Man lærer en masse andre spillere at kende, og man prøver/spiller andre baner gratis, og så har vi også mulighed for at vise dem vores bane.

I er altid velkommen til at kontakte Annette Kambeck, hvis I har lyst til at høre mere om disse holdturneringer akambeck@hotmail.com.

Ebeltoft Golf Clubs hold:

I Ebeltoft Golf Club har vi hold i Regionsgolf i C-Rækken, – det er Hanne Andersen der er holdkaptajn for dette hold og Hanne kan kontaktes på habiliandersen@gmail.com. Der mangler ofte spillere til denne række. C-rækken spiller mod: Kalø, Lübker og Mollerup.

Desuden har vi hold i Veteranrækken, hvor Birgit Engsig er holdkaptajn og Birgit kan kontaktes på birgit@engsig.be, her mangler der også af og til spillere. Veteranrækken spiller mod: Norddjurs, Aarhus og Skanderborg.

I Danmarksserien har vi et hold i Seniorrækken, hvor Brigitte Kambeck er holdkaptajn, og kan kontaktes på bkambeck@gmail.com,  her mangler der også spillere, specielt herrer, med handicap under 14-15 og gerne lavere. Seniorrækken spiller mod: Aarhus, Lyngbygaard og Horsens.

Den største forskel mellem de to turneringer er, at Regionsgolf spilles i hverdagene og først i finalerunderne spilles der i weekenderne. Her må professionelle ikke deltage, det må de godt i Danmarksserien. Danmarksserien spilles i weekender og her kan man spille om oprykning til divisionerne og prøverunderne er gratis.

Der spilles hulspil i begge turneringer.

Der spilles en Foursome, i begge turneringer, og resten singler. Der spilles i handicaporden, så de laveste handicaps går ud sidst. Holdkaptajnen må frit vælge spillere uanset hcp. til Foursome.

 

Sekretariatet

Vor klubsekretær Gitte er nu i klubben hver tirsdag til lørdag.

Har du tid og lyst, til at give en hjælpende hånd i sekretariatet, når Gitte holder fri, så kig forbi sekretariatet og lav en aftale med Gitte, så du kan blive introduceret til arbejdsopgaverne – vi har brug for din hjælp.

 

Hærværk & brugstyveri

Da vi flere gange har oplevet hærværk på og brugstyveri af buggier, skal det her indskærpes, at alle der lejer en buggy – eller har en buggy stående på buggy p-pladsen – skal låse kæden efter sig – både når man henter en buggy og når man sætter den på plads – uanset tidspunktet på dagen.

 

Baneinformation

Banetoilettet er nu åbent igen, efter at pumpen er blevet repareret og ledningen renset. Så nu skulle vi være fri for forstoppelser.

På hul 13 er vi ved at lave nogle høje bag green, dels for at få en visuel baggrund for greenen, dels for at forhindre (nogle) bolde i at løbe ud på vejen (eller længere). Højene er Areal under Reparation med Spilleforbud.
Hvis bolden ligger på en høj så rag den forsigtigt ud med et jern. Undgå den traditionelle lokale metode: at tre mand bærer den fjerde ind i det sårbare område!!

Par 3 Banen vil blive åbnet i uge 16, hvis det ikke er snevejr.

Vores greens er ikke verdens største (så 3-putts burde være en sjældenhed), derfor arbejder vi løbende på at gøre dem lidt større og lidt mindre kuplede. Dels ved egentlige anlægsarbejder, som på green 4, dels ved at udvide i klipningen.
Når vi udvider greens ved klipning er udvidelserne, som ses som lysere grønne randområder, ikke så jævne i begyndelsen. Men efterhånden som der bliver klippet og dresset, vil de blive lige så gode som resten af greenen.
Enkelte steder udvider vi greenen i forkanten, ikke så meget for at udvide det brugbare område, men mere for at gøre forkanten, starten af green mere synlig på afstand; en såkaldt ”falsk front”.
Nogle steder vil udvidelsen også muliggøre, at green forskydes lidt, så en meget skrå del i den ene side erstattes af en mere plan del i den anden side. F.eks. 13. green, som forskydes et par meter til højre.
Det kan forekomme, at en udvidelse går hen over en sprinkler, indtil vi får den flyttet. Hvis bolden er på green og sprinkleren er i stancen eller på puttelinien, må der droppes fri uden straf i.h.t. Regel 16, som alle jo kender.

Bunkers på 8. er nu i spil. Den første vil hen ad vejen blive en del af roughen, når den gror til. Den er i spil allerede nu, og så kan man kalde den rough, græsbunker, waste eller træls, alt efter temperament.
Den anden er en normal bunker. Skrænten fra bunkeren og ned i skoven er Areal under Reparation med Spilleforbud markeret med blå prikker (og resterne af et birketræ).

De nye teesteder under anlæggelse på hul 6, 7 og 8 er Areal under Reparation med Spilleforbud.

Danmark i Bevægelse. Vi har tilsluttet os motionskampagnen: Danmark i Bevægelse. Vores bidrag er, at alle klubbens spillere påtager sig den ekstra fysiske anstrengelse det vil være, at gå 7,5 m længere omkring hver green, for at undgå at køre buggies og trolleyer på greenkanten og mellem green og bunker. Udover kon-ditions forbedringen har dette den selviske fordel, at ens bold ikke kommer til at ligge på et bart og nedslidt område til det delikate indspil. Et typisk eksempel er, at folk ved green 4 balancerer på toppen af skråningen i venstre side, i stedet for at gå/køre 4 m til venstre nede på stien. Prøv at se, hvor slidt, gul og kedelig den bakkekam allerede er. Vi kan ikke sætte spærringer op allevegne, det ser grimt ud, generer greenkeepernes arbejde, og erfaringen viser, at det alligevel lykkes folk at forcere spærringerne for at spare nogle skridt, samtidig med at de påstår, at de spiller golf for motionens skyld.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

HUSK

Der skal stadig bæres mundbind i klubhuset og i bagrummet – og der må ikke tages ophold i klubhuset – max 5 personer der på samme tid køber drikkevarer og udskriver scorekort – vis respekt for dine klubkammerater og vort personale.

Efter spil må der max udenfor samles 10 personer i behørig afstand.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard