Baneinformation 9 april

Banetoilettet er nu åbent igen, efter at pumpen er blevet repareret og ledningen renset. Så nu skulle vi være fri for forstoppelser.

På hul 13 er vi ved at lave nogle høje bag green, dels for at få en visuel baggrund for greenen, dels for at forhindre (nogle) bolde i at løbe ud på vejen (eller længere). Højene er Areal under Reparation med Spilleforbud.
Hvis bolden ligger på en høj så rag den forsigtigt ud med et jern. Undgå den traditionelle lokale metode: at tre mand bærer den fjerde ind i det sårbare område!!

Par 3 Banen vil blive åbnet i uge 16, hvis det ikke er snevejr.

Vores greens er ikke verdens største (så tre-putts burde være en sjældenhed), derfor arbejder vi løbende på at gøre dem lidt større og lidt mindre kuplede. Dels ved egentlige anlægsarbejder, som på green 4, dels ved at udvide i klipningen.
Når vi udvider greens ved klipning er udvidelserne, som ses som lysere grønne randområder, ikke så jævne i begyndelsen. Men efterhånden som der bliver klippet og dresset vil de blive lige så gode som resten af greenen.
Enkelte steder udvider vi greenen i forkanten, ikke så meget for at udvide det brugbare område, men mere for at gøre forkanten, starten af green mere synlig på afstand; en såkaldt ”falsk front”.
Nogle steder vil udvidelsen også muliggøre, at green forskydes lidt, så en meget skrå del i den ene side erstattes af en mere plan del i den anden side. F.eks. 13. green, som forskydes et par meter til højre.
Det kan forekomme, at en udvidelse går hen over en sprinkler, indtil vi får den flyttet. Hvis bolden er på green og sprinkleren er i stancen eller på puttelinien, må der droppes fri uden straf i.h.t. Regel 16, som alle jo kender.

Bunkers på 8. er nu i spil. Den første vil hen ad vejen blive en del af roughen, når den gror til. Den er i spil allerede nu, og så kan man kalde den rough, græsbunker, waste eller træls, alt efter temperament.
Den anden er en normal bunker. Skrænten fra bunkeren og ned i skoven er Areal under Reparation med Spilleforbud markeret med blå prikker (og resterne af et birketræ).

De nye teesteder under anlæggelse på hul 6, 7 og 8 er Areal under Reparation med Spilleforbud.

Danmark i Bevægelse. Vi har tilsluttet os motionskampagnen: Danmark i Bevægelse. Vores bidrag er, at alle klubbens spillere påtager sig den ekstra fysiske anstrengelse det vil være, at gå 7,5 m længere omkring hver green, for at undgå at køre buggies og trolleyer på greenkanten og mellem green og bunker. Udover kon-ditionsforbedringen har dette den selviske fordel, at ens bold ikke kommer til at ligge på et bart og nedslidt område til det delikate indspil. Et typisk eksempel er, at folk ved green 4 balancerer på toppen af skrå-ningen  i venstre side, i stedet for at gå/køre 4 m til venstre nede på stien. Prøv at se, hvor slidt, gul og kedelig den bakkekam allerede er. Vi kan selvfølgelig sætte spærringer op, men det ser grimt ud, generer greenkeepernes arbejde, og erfaringen viser, at det alligevel lykkes folk at forcere spærringerne for at spare nogle skridt, samtidig med at de påstår, at de spiller golf for motionens skyld.

                                                                                                                                                           Baneformanden