22. november 2020

Kære klubmedlemmer

Vintergolf og Hole in One
Hver weekend her i vinterhalvåret deltager og dyster mere end 60 af klubbens golfspillere – individuelt, som par og i holdmatcher og man kan tilmelde sig hele vinterhalvåret på golfbox.
Ebeltoft Golf Clubs Vintergolf aktiviteter er rettet mod alle klubbens medlemmer – både drevne golfspillere og også klubbens nye medlemmer, der har gennemgået begyndertræningen og regelundervisningen i sommerhalvåret 2020.
Hele organiseringen omkring disse vinteraktiviteter sker på frivillig basis og har stor betydning for klubben og alle klubbens deltagende medlemmer, der på den måde får holdt golfspillet og det sociale ved lige henover vinteren.
Lørdag den 7. november slog Søren Elming, der også deltager i klubbens Vintergolf, det perfekte slag på hul 3 og fik Hole in One – noget af en bedrift og det var endda 2. gang Søren får Hole in One på banen, idet han også fik Hole in One i 2010 på banens hul 7.
Hver gang en spiller får Hole in One på Ebeltoft Golf Clubs bane, kvitterer Kvickly, Ebeltoft med en god flaske whisky til den dygtige golfspiller.

Klubbens økonomi
Regnskabsåret har været ekstremt udfordret grundet Corona og bestyrelsen har været meget opmærksom på alle forhold, såvel indtægter som udgifter.
Selvom regnskabet ikke er revideret, – der kommer nogle hensættelser m.m., så kan vi heldigvis konstatere, at året har været en økonomisk succes.
Vi har haft rigtig mange greenfee gæster, sponsorindtægterne er steget, takket være en ihærdig indsats og vi har fortsat styret udgifterne med ’hård hånd’ (sparet kr. 83.363) hvilket betyder, at vi i år har forbedret resultatet til et overskud på kr. 328.755 efter renter og afskrivning, mod det budgetterede kr. 10.000.
Det betyder bl.a., at vi for første gang i mange år ikke har haft likviditetsudfordringer og deraf et væsentlig mindre træk på foreningens kassekredit.
På medlemssiden kan vi, selvom der også i år var mange udmeldelser, konstaterer stor tilfredshed med medlemstallet pr. 1.11.2020: Senior 295, Flex 38, Ungsenior 5, Longdistance 9, junior 1, passive 8 = i alt 356 medlemmer. Stor ros til begynderteamet.

Fællesmøde og Corona restriktioner
Fællesmøde mellem klubbens ansvarlige og klubberne i klubben vil først blive afholdt i starten det nye år grundet Corona restriktionerne.
Restriktionerne er stadig, at der i bagrummet skal bæres mundbind og at der i stueetagen skal bæres mundbind og at der kun må være max 10 person i klubhusets stueetage, da man ikke sidder ned.
I klublokalet på 1. sal, må der max være 30 personer – opdelt i minimum 3 grupper – god afstand mellem grupperne og man skal bære mundbind indenfor i klubhuset – dog må man tage det af, når man sidder ned. Bordene må ikke flyttes.

Generalforsamling mandag, den 25. januar 2021
Da klubhuset ikke kan rumme mere end 60 deltagere til generalforsamling grundet Corona restriktioner, har vi i bestyrelsen besluttet, at holde generalforsamlingen i Fregatten Jyllands Auditorium, som giver mulighed for, at alle der har lyst til at deltage i generalforsamlingen får mulighed for det. Indkaldelse til generalforsamlingen fremsendes i starten af 2021.

Vinterbane
Vinterbane har nu været en realitet fra i onsdags, den 18. november.
Lad os sammen huske hinanden på nogle af banens ’færdselsregler’ – vi går ikke med vogn mellem green og bunker – vi går ikke med vogn på forklædet – vi lægger græstørv på plads – vi retter nedslagsmærker op på green – vi nyder spillet på vor smukke bane, der efter at have været hård og tør i sommer står så flot grøn overalt.

Bestyrelsen
Jette Glargaard