”Sokker” på hul 15

På hul 15 vil der ofte nu i vintersæsonen være unormale baneforhold, midlertidigt vand, som vil få bolden til at sidde i sit eget nedslagsmærke, og undertiden endda forsvinde helt i den bløde bund, derfor skal vi præcisere, hvad man så kan gøre ih.t. Regel 16, som dækker denne situation.

Hvis bolden i det generelle område er fæstnet i sit eget nedslagsmærke, må man uden straf løfte, rense og droppe bolden umiddelbart bag nedslagsmærket inden for 1 køllelængde, dog ikke nærmere flaget.
Hvis bolden ikke kan droppes, uden at der er gene fra et unormalt baneforhold (midlertidigt vand) skal den droppes uden straf i den droppezone, der er markeret på det gamle, gule teested 2.

Hvis bolden uden enhver tvivl er forsvundet i sit eget nedslagsmærke i det generelle område med unormalt baneforhold, må en ny bold droppes uden straf i droppezonen.

Note: Det generelle område omfatter i denne forbindelse: fairway, semirough og rough, men ikke strafområdet, greenen eller teestederne på hul 2.

Baneformanden