25.9.2022 – Seneste Matchresultater – Mer’Golf – Par 3 Bane mesterskab m.m.

Årets sidste sponsormatch – FØTEX Matchen

I dejligt sensommervejr, søndag, den 11. september, blev der med gunstart kl. 9 spillet Texas Scramble

Efter matchen blev der serveret god mad i klubhuset arrangeret af Bente Jørgensen og Solveig Madsen fra Tirsdagformiddag damernes Klub.

Da matchledelsen v/ Jacob Rosendahl og Claus Hougaard havde gjort resultatet op for dagens match, var der overrækkelse af præmier sponseret af FØTEX v/Ole Lambæk til de 3 bedste hold.

Vinderholdet med 56 slag:

Bent Jørgensen, Stephen Andersen, Morten Jensen, Peter Kongsbak

  1. pladsen med 60 slag:

Søren Elming, Lars Rasmussen, Elisa Simonsen, Jette Glargaard

  1. pladsen med 60 slag:

Niels Korsgaard, Erik Pedersen, Gitte Sejersen, Kaj Jensen

 

Pro Am 2022

Resultatet af den traditionsrige 21. Pro Am Turnering fredag, den 16.9.2022:

Pro:

1   Magnus Østergaard, 67 slag

T2 Knud Storgaard, 69 slag

T2 Casper Bruun, 69 slag
T4 Emil Søgaard, 70 slag

T5 Thomas Nørret, 70 slag

T5 Christoffer Lange, 70 slag

 

AM:

1 Casper McNally Hald, 36 point

2 Stig Jørn Andersen, 34 point

3 Poul Svendsen, 34 point
4 Claus Udengaard, 34 point

5 Lars P. Jørgensen, 33 point

 

Hold:

1 PNC Montage II, 113 point
2 Jørgen Pedersen, 110 point

3 Beta Care, 109 point

4 Nybolig I, 107 point
5 PNC Montage I, 105 point

 

Det blev en festlig dag i pragtfuldt vejr. Alle 76 spillerne – 19 hold a’ 1 Pro og 3 amatører, blev under golfrunden, på vor toptrimmede bane, serviceret med drikkevarer og grillpølser. Efterfølgende var der stor buffet i golfklubben efterfulgt af præmieoverrækkelse.

Henrik Krogh har i 11 år været formand for Pro Am udvalget og meddelte inden dette års Pro Am, at dette års Pro Am var han sidste som formand for udvalget.

STOR TAK til Henrik Krogh og TAK til resten af Pro Am udvalget Poul Svendsen, Flemming Schütt og Stephen Andersen for endnu et års planlægning af Pro Am.

2023 holder vi igen Pro Am, hvor holdene kan dyste på vor smukke og svære bane. Flere hold har allerede tilmeldt sig turneringen i 2023 der afholdes 15.9.2023 og Pro Kennett Sørensen har sagt ja til at være formand for Pro Am udvalget i 2023.

 

Fra seneste bestyrelsesmøde afholdt mandag, den 12.9.2022:

  1. Æresmedlemmer

Fastsættelse af ’Kriterier for udnævnelse og optagelse som Æresmedlem af Ebeltoft Golf Club’ blev gennemgået og vedtaget sammen med beslutning om, at Henrik J. Jacobsen udnævnes som Æresmedlem af Ebeltoft Golf Club søndag, den 18. september 2022. Materialet ligger på klubbens hjemmeside under Klubben.

 

”Kriterier for udnævnelse og optagelse som Æresmedlem af Ebeltoft Golf Club

Som Æresmedlem kan Ebeltoft Golf Club udnævne en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Ebeltoft Golf Club og dennes medlemmer.

Udnævnelsen kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for klubben:

– Udvist en længevarende interesse for klubbens liv

– Have været eller er en markant personlighed i Ebeltoft Golf Club

– På værdig vis have repræsenteret klubben

– Have virket på lederplan /som medlem i en usædvanlig lang periode

– Ved sin indsats have sat sig spor i klubbens historie

– Har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben

Indstilling af personer til Æresmedlem kan komme fra alle klubbens medlemmer, og udnævnelse til æresmedlem besluttes af den til hver tid siddende bestyrelse.

En person, der er blevet udnævnt til Æresmedlem af Ebeltoft Golf Club, inviteres til klubbens årlige generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlinger og kan altid uden greenfee betaling invitere en gæst med sig til en runde golf i Ebeltoft Golf Club.

Som Æresmedlem opnår man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen og en buket blomster ved udnævnelse.

Hvis et Æresmedlem udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Ebeltoft Golf Club, vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre, om personen vil blive frataget sit prædikat som Æresmedlem.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. september 2022”

 

Efter udnævnelsen til Æresmedlem har bestyrelsen modtaget følgende fra Henrik J. Jacobsen:

” Bestyrelsen for Ebeltoft Golf Club

Jeg er jo ikke meget for at blive fremhævet og hængt op til beskuelse, selvom det selvfølgelig er risikoen, når man blander sig i mange ting.

Men jeg må indrømme, at jeg alligevel er meget beæret, stolt og glad for at blive æresmedlem i Ebeltoft Golf Club. Det er en stærk påskønnelse af det arbejde og de resultater vi, mine mange hjælpere og jeg sammen har leveret.
Jeg har gennem årene været særlig knyttet til tre golfklubber, Randers, Holstebro og Ebeltoft, men Ebeltoft er den klub, jeg har været mest involveret og engageret i på flest forskellige måder. Så et æresmedlemskab her føles som kronen på værket.

Selvom vi er flyttet fra byen, vil Birgit og jeg fortsat have en særlig fornemmelse for Ebeltoft og golfklubben og følge med i, hvordan det går. Jeg må så bestræbe mig på at overholde det vilkår for æresmedlemskabet, at man ikke må kritisere bestyrelsen!

Tak for nogle gode og indholdsrige år og tak for hæderen.

Henrik J. Jacobsen”

 

  1. Vort tilbud om, at en 1 gæst kan spille med 1 klubmedlem for 1/2 pris

Et medlem har foreslået, at rabatten skal være kr. 100 (i stedet for kr. 150), som i en del andre golfklubber.

Bestyrelsen synes forslaget giver god mening, og det besluttes, at fra 1.11.2022 koster det kr. 200 for 1 medlem at invitere 1 gæst til en runde golf.

Det besluttes endvidere, gældende fra 1.11.2022, at gæster der spiller med i åbne turneringer og i Klubber i klubben skal betale kr. 200 + evt. matchfee.

Invitationsmatcher – 1 årligt besøg af venskabsklubber i Klubber i klubben betaler udelukkende evt. matchfee fastsat af Klubben i klubben.

HUSK referater fra bestyrelsesmøderne ligger på hjemmesiden under Klubben, Referater.

 

Mer-Golf samarbejdet

Allan Bante og Jette Glargaard har deltaget i møde med de andre involverede klubber – Norddjurs, Mollerup, Søhøjlandet – tirsdag, den 13/9 i Norddjurs Golf Klub.

Samarbejdet fortsætter i 2023 og det blev besluttet, at tilføje til aftalen, at medlemmer af Klubber i Klubberne og private grupper på flere end 12 personer, ikke kan afholde ”turneringer” med deres Mer’Golf medlemskab/ingen betaling af greenfee, men skal betale en greenfee på 100 kr. pr. person pr. runde.

Man skal altid bestille tid på GolfBox og grupper ved telefonisk henvendelse til den pågældende golfklub.

Vilkårene for deltagelse i Mer’Golf vil blive opdateret på hjemmesiden under Mer’Golf, men forholdet omkring Karenstid kommer her:

”Karenstid: 
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 24 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub. Karenstiden kan dog bortfalde, hvis der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub, og medlemmet derved flytter betydeligt nærmere den nye klub.

Karenstiden gælder også for begyndermedlemmer, der efter begynderforløb i én af Mer’Golf klubberne flytter til en af de andre klubber uanset kontingentstørrelsen.”

 

Banen/Lokale regler

Lokalreglen vedr. Hul 3 og Dropzonen.

Det præciseres, at kun bold på stien til højre for green kan droppes i Dropzonen. Hvis bolden ligger udenfor/ i skoven, skal man spille bolden som den ligger eller gå tilbage og spille en ny bold, med 1 strafslag, fra der hvor man spillede bolden fra sidst. At bruge Dropzonen, hvis man ikke ligger på vejen, er diskvalifikation.

 

Svendeprøve og sæsonafslutning for prøvemedlemmer v/Gitte Sejersen

Vi har 45 prøvemedlemmer i år, hvilket er særdeles glædelig for fremtiden i vores klub. Prøvemedlemmerne har trænet flittigt, og mange har fået banetilladelse, og har meldt sig ind som begyndermedlemmer, en del spiller i Begynderklubben Klub 37+, og nogle har allerede meldt sig ind i golfklubben som fuldt medlem. Enkelte er begyndt sent på sæsonen og har derfor endnu ikke banetilladelse, men det når vi, inden sæsonen slutter sidst i oktober.

Enhver læreplads slutter med en svendeprøve, det gør prøvemedlemsskabet også. Derfor afholdt vi sæsonafslutning søndag, den 18. september med efterfølgende svendegilde.

21 prøvemedlemmer deltog i sæsonafslutningen.

16 spillede 10 hullers Greensome på den store bane.

2 spillede 6 hullers Greensome på den store bane med en erfaren spiller.

3 spillede 9 huller slagspil på Par 3 Banen, med en erfaren spiller som hjælper.

Alle var tilbage i klubhuset til kl. 18, hvor vi spiste en dejlig middag. Inden kaffen var der præmie uddeling.

Vinder af 10 huller matchen blev: Tine Vestergaard og Marie Carlsen, på anden pladsen kom Anders Sinding og Eric Frank, og Finn Carlsen og Kjeld Buus blev nr. 3

Vinder af 6 huller matchen blev Pia Fersbye.

Vinder på Par 3 Banen blev Brian Brun Kristensen.

Aftenen sluttede med kaffe, kage, hygge, snak samt afsked med Henrik og Birgit.

 

Par 3 Bane Mesterskabet lørdag, den 8. og søndag, 9. oktober

Det særlige Par 3 Bane Mesterskab afholdes nu for 3. gang.

Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage.

En særlig opfordring til vores begyndere og juniorer – I har alle øvet Par 3 Banen flittigt i denne sæson. Det er gratis at deltage.

Formatet er slagspilskvalifikation lørdag eftermiddag eller søndag formiddag efter eget valg.
Man deltager i mesterskabet/kvalifikationen ved at spille 9 huller (3×3 huller) slagspil med ½ handicap lørdag, den 8. oktober mellem kl. 15 og 17, eller søndag, den 9. oktober mellem kl. 9 og 11.

Scorekort henter man selv i hylden under vinduet i klubhuset.
Scorekort, underskrevet af spiller og markør, skal afleveres i den dertil opstillede kasse i Udslagshuset på Træningsbanen efter runden og senest søndag kl. 11.15. Ved lige scores i kvalifikationen gælder laveste Hcp. og derefter sidste 6,3,1, lod-trækning.
Alle med registreret handicap kan deltage.

De 8 bedste nettoscores spiller søndag fra kl. 14 finalekampe efter cupsystemet.
Finalekampene afvikles som hulspil over 3 huller med 1/6 handicap.

Seedning i første runde: nr. 1 mod nr. 8, nr. 2 mod nr. 7, etc.

Hvis All Square efter 3 huller spilles Sudden death fra Hul 1.
Semifinalisterne spiller om 3. pladsen samtidig med at finalen spilles.

Vinderen får bl.a. Vandrepokal og der er også præmier til nr. 2 og 3.
Endvidere er der præmie for Hole-in-one(s) samt bedste bruttoscore i kvalifikationen. (Banerekord på 26 slag har Jacob Fredberg).

Tilmelding senest torsdag den 6. oktober kl. 18.00 på i GolfBox eller på mail til: jacobrosendahl@mail.dk med angivelse af navn, hcp, kvalifikationstidspunkt (lørdag eller søndag), mailadresse og tlf.nr.
Deltagerne i finalekampene får besked på deres mail og sms søndag, kl. 12.00
Par 3 Banen er lukket lørdag eftermiddag og hele søndagen for andre end deltagerne i Mesterskabet.

Matchledelse Jacob Rosendahl og Gitte Sejersen

 

Vintergolf klubben 2022/23 v/ Allan Steen

Opstart i weekenden 08-09/10 og med afslutning lørdag, 25. marts 2023.

Alle er velkommen til at deltage – nye som gamle.

Man kan vælge at betale et sæson kontingent eller betale pr. gang.

Ca. 1 gang om måneden vil der være gunstart med anden spilform og med mulighed for mad efter spil.

På hjemmesiden www.ebeltoftgolf.dk kan man finde nyttig information, nyheder og resultater.

Alle sæsonens turneringer ligger allerede på Golfbox.

Er man på Facebook kan man finde gruppen – Vintergolf Ebeltoft Golf Club.

Har man brug for hjælp, kan man kontakte Allan Steen (4267 0477) eller Michael Rosleff.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard