18.12.2022 – Vintergolf, generalforsamling, ny træneraftale og forpagteraftale

 18.12.2022

 Kære Klubmedlemmer

Vinterbane

Banen lukkes i rimfrost, snevejr og kraftigt tøvejr. Greens må ikke betrædes når de er hvide. Det vil ikke altid være praktisk muligt at annoncere en lukning i forvejen, men lukningen vil nok være selvindlysende. En god indikator er, at din græsplæne og banen er hvid, og at selv hunden ikke vil ud.

Vi håber alle viser forståelse og tager hensyn til vores vinterregler.

Vintergolf

Vintergolfklubben er godt i gang og deltagerantallet er større end tidligere år.

Vintersæsonens første Hole-in-One – 26/11 – Hul 17 – Asger Schnoor – TILLYKKE.

Hvis du vil vide mere om Vintergolfklubben, så gå på vintergolfklubbens hjemmeside: www.ebeltoftgolf.dk

Ærgerligt at den tidligere planlagte og annoncerede match og efterfølgende julefrokost lørdag, den 17. december blev aflyst grundet vintervejret.

Shoppen/sekretariatet

Gitte afvikler ferie fra den 19.12.22 og er tilbage igen den 23. januar. Har du noget uopsætteligt inden den 23. januar, kan du kontakte Jette Glargaard på 2118 2926.

Fra den 23. januar er shoppen åben fra kl. 9 til kl. 13 mandag til torsdag.

Generalforsamling tirsdag, den 31.1.2023 kl. 19.00                          

Generalforsamlingen afholdes, som de seneste 2 år i Fregatten Jyllands Auditorium, hvor der er god plads og gode lydforhold.

Hanne Verdoes er på valg og ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Carsten Høy Gemal vælges til den ledige bestyrelsespost.

Allan Bante, vor kasserer, er på valg og er indstillet på genvalg og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at Allan Bante genvælges.

Derudover skal der vælges en suppleant på generalforsamlingen og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at Susanne Eidorff Rasmussen vælges som suppleant.

Budget 2023

Bugetforslag 2023 er udarbejdet. Det har været nødvendigt at tage højde for de kraftige prisstigninger i budgettet og de øvrige usikkerheder bl.a. omkring greenfee indtægter, så der estimeres kun et lille overskud for 2023.

Turneringsplan 2023

Turneringsplanen er under udarbejdelse og vil være klar i januar måned.

Status vedr. ny træner     

Det er aftalt, at Kennett Sørensen er klubbens nye Pro træner.

Rekrutteringsudvalget og Kennett Sørensen har for sæsonen 2023 bl.a. aftalt, at vi tilbyder 5 ugers Mænd & Golf, der starter i uge 13 og vi tilbyder 8 ugers Kvinder & Golf, der starter i uge 18.

Derudover holder vi Golfens Dag søndag, den 23. april og vi tilbyder, som i de seneste 3 sæsoner Prøvemedlemsskab for kr. 200.

Begyndere tilbydes Efterskole/holdundervisning år 1 efter indmeldelse i klubben og DGU medlemmer tilbydes ved indmeldelse i Ebeltoft Golf Club 2 holdlektioner indeholdt i det første års kontingent.

Derudover vil Kennett Sørensen tilbyde undervisning af klubbens medlemmer mod betaling.

Har du et golfsæt eller en bag du ikke længere bruger, er vi meget interesserede i at få det doneret til klubbens rekrutteringsarbejde.

Status vedrørende etablering af produktionskøkken og cafe’

Forpagtningsaftalen med Kennett Sørensen er på plads og er ikke betinget af, at der gives tilladelse til TakeAway (Mad ud af huset). Denne tilladelse kræver tillæg til lokalplanen så dette er ikke afklaret indenfor kort tid, men processen er igangsat.

Vedr. optimeringen af køkkenet til produktionskøkken, som Ebeltoft Golf Club står for, har den nedsatte arbejdsgruppe nu kunnet lægge budget og arbejdsplan for arbejdet. Vi har kalkuleret med udgift på max kr. 100.000 og det udarbejdede budget, estimerer udgifter på omkring kr. 65.000, – så der er plads til uforudsete udgifter. Kennett Sørensen indkøber og installerer selv maskiner, komfur, evt. ekstra skabe mv. han skal bruge i køkkenet.

Køkkenet vil være lukket efter nytår, hvor vi går i gang med at flytte Klubberne i Klubbens skabe fra depotrum i køkkenet til kontoret på 1. sal.

Klubber i Klubben der har skabe i depotrummet skal tømme disse inden 1.1.2023 og indholdet kan sættes på kontoret på 1. sal. Efter den 15.1. er skabene opsat på kontoret og kan tages i brug igen.

Køkkenet vil være lukket til engang i marts måned, så nødvendige ændringer med bl.a. nedtagning af loft, opsætning af nyt loft, isætning af emfang, flytning af skabe, elarbejde og malerarbejde kan finde sted. 95% af arbejdet udføres af frivillige klubmedlemmer.

Under køkkenlukningen vil der blive sat et par kogeplader, gryder, tallerkener m.v. i barområdet, så der kan varmes suppe m.m. til medlemmerne af Klubberne i Klubben.

I baren vil de 2 overskabe mod køkkenet blive sat under bordet nedenunder på sokkel og der vil blive opsat hylder. Væggen mod køkkenet vil blive malet i samme mørke farve, som væggen mod trappen.

Vivian Boje har lavet forslag til ny indretning af klublokalet, hvor vi bruger vore smukke stole, de firkantede borde, men også sætter 3 runde borde i midteraksen i lokalet og hænger en masse flotte lamper i forskellige højder ned midt i lokalet. Ebeltoft Rotary Klub er ansøgt om støtte til indkøb af nye lamper.

Kurvemøblerne bagest til højre i lokalet bibeholdes og vi vil gerne også have kurvemøbler bagest til venstre i lokalet – måske har du et kurvemøbelsæt du ikke bruger?

Vi har fået doneret stof til nye gardiner af Kvadrat og Bente Jørgensen vil indkalde ’syersker’ når tid er.

Derudover vil vi gerne i klublokalet have et stort tv hvor Scoretavlen hænger – et tv som udover at vise sport m.m. kan bruges som Scoretavle ved turneringer. Vi påtænker også, at få hængt tavler med klubmestre, Hole-in-One m.m. op i klublokalet sammen med fotos fra banen – gamle og nye.

Cafeens åbningstid i sæsonen fra 1. april til 30. september i hverdage, weekender og på helligdage aftales forudgående senest den 1.3. skriftligt med Ebeltoft Golf Clubs bestyrelse, og det kan aftales, at åbningstiden kan være udvidet i henhold til særlig aftale på dage, hvor Ebeltoft Golf Club måtte ønske dette af hensyn til turneringer, company days m.v.

I Cafeens åbningstid er klubmedlemmer og gæster velkomne uden medbragt mad og drikke i klublokalet og terrasseområdet udenfor.

Udenfor Cafeens åbningstid, kan klubmedlemmer spise medbragt mad i klublokalet og terrasseområdet udenfor samt nyde drikkevarer købt i baren i klublokalet eller købt i automat på nederste dæk, som Ebeltoft Golf Club står for.

Som tidligere er det ikke tilladt at nyde medbragte drikkevarer i og omkring klubhuset.

Kennett Sørensen kan, efter aftale med klubbens formand, arrangerer selskaber i klublokalet, som derved lukkes til privat arrangement. Ved udlejning af klublokalet til privat selskab, betaler brugeren direkte til Ebeltoft Golf Club for leje af lokalet.

For orientering vil der inden nytår på opslagstavle i klubhuset blive hængt tegning af indretningsplan af klublokalet, overslag over udgifter i.f.m. optimering af køkkenet samt tidsplan for ændringerne.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

TAK til klubbens medlemmer der har ydet en stor frivillige indsats i 2022 – uden Jeres ihærdige indsats på banen, i Klubberne i Klubben, i klubhuset, i shoppen, omkring klubhuset, overfor vore sponsorer, med turneringsopsætninger, under turneringer, på Ryttergården, på træningsbanen, på driving range – overalt – kunne vor klub ikke eksistere.

TAK til vore dygtige og stabile medarbejdere – I gør et stort ansvarligt, fleksibelt og engageret arbejde.

TAK til vore uundværlige Sponsorer der til stadighed støtter op om vor klub.

TAK til alle klubbens medlemmer fordi I har valgt at vor dejlige golfbane skal være jeres hjemmebane.

TAK til bestyrelsen for et konstruktivt og fremsynet samarbejde.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

 Måske den hyggeligste bane i hele Danmark❤️